Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

De thema's binnen Watermozaïek

De drie thema’s waar STOWA zich de komende jaren op richt binnen Watermozaïek zijn de Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s), Monitoring en Beheer & Onderhoud. We lichten ze hieronder toe.

1. Ecologische sleutelfactoren
Een goed begrip van de ecologische toestand van een watersysteem en van de onderliggende voorwaarden (systeembegrip) is nodig om te weten hoe een watersysteem er ecologisch gezien voorstaat, waar eventueel de schoen wringt, wat realistische ecologische doelen zijn en welke maatregelen daar het best bij passen. Het gaat om maatregelen die zowel effectief als doelmatig zijn.

STOWA werkt in dit kader aan het een speciaal denkkader: de zogenoemde ecologische sleutelfactoren. Voorbeelden hiervan zijn de productiviteit van het water en toxiciteit. De sleutelfactoren verklaren de huidige ecologische toestand en ze geven handvatten voor het stapsgewijs en structureel verbeteren van de ecologische kwaliteit. 

Ecologische sleutelfactoren worden zowel uitgewerkt voor stilstaande wateren als voor stromende wateren.

2. Monitoring
Zonder goede en betrouwbare gegevens van een watersysteem, ontstaat er geen goed begrip van een watersysteem, kunnen er geen adequate maatregelen worden genomen en kan er niet adequaat over het watersysteem worden gerapporteerd. Monitoring is daarom een belangrijk (randvoorwaardelijk) thema waarop Watermozaïek zich richt. Het gaat om belangrijke vragen als: welke parameters moeten we meten voor de verschillende monitoringdoelen, hoe moeten we meten om een betrouwbare analyse te kunnen maken en op welke manier meten we dit het meest kosteneffectief? In april 2016 is een driedaags congres georganiseerd over monitoring. Op de speciale website van het congres kunt u alle congreskranten, presentaties van key-note sprekers en interviews met workshopleiders vinden.

3. Beheer & Onderhoud
De wijze waarop beheer en onderhoud worden uitgevoerd, heeft veel invloed op de ecologische toestand. Indien het op de juiste wijze gebeurt, kan het een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van ecologische doelen; niet goed uitgevoerd beheer en onderhoud kan het behalen van doelen juist danig in de weg staan. Kennis over de effecten van, en de gebruikte methoden bij beheer en onderhoud is daarom van groot belang voor het behalen van ecologische doelen.