Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Bijeenkomst CoP Beheer en Onderhoud: ‘Bagger verbindt’

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
03-11-2015 tot --

Baggeren is een belangrijk onderdeel van het reguliere beheer & onderhoud van waterlopen. Het heeft veel invloed op de functies van het watersysteem (de doorvoer en waterkwaliteit/ecologie) en daarmee ook op de onderhoudskosten. Om goede keuzes te maken in de wijze waarop baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd, is expertise nodig van ecologen, hydrologen en onderhoudsmedewerkers.

Tijdens de bijeenkomst van Baggernet over waterkwaliteitsbaggeren eind mei 2015 werd in dit licht al gepleit voor een betere samenwerking tussen de verschillende domeinen, zoals ecologen, beleidsmakers, beheerders, inkopers en baggeraars. Iets waar de Community of Practice Beheer en Onderhoud van STOWA ook naar streeft. Daarom organiseert het CoP Beheer en Onderhoud de bijeenkomst 'Bagger Verbindt', op 3 november a.s.

In deze tweede bijeenkomst van de CoP Beheer en Onderhoud vertellen enkele waterschappen over succesvolle samenwerking tussen de verschillende domeinen op het gebied van baggeren. Weet u ook een goed voorbeeld van samenwerking? Dan bent u van harte uitgenodigd om deze in een (visuele) poster te illustreren. ’s Middags is er een buitendemonstratie van enkele (innovatieve) baggermachines. 

Op 3 juni 2015 jl. heeft het eerste symposium met 150 deelnemers vanuit onze CoP plaatsgevonden in Diepenveen. Dit ging specifiek over maaien.
 
Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomst is bedoeld voor onderhoudsmedewerkers, hydrologen en ecologen van waterschappen en adviesbureaus. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden kan tot en met 26 oktober. De inschrijving is inmiddels gesloten. Hebt u vragen, neem dan contact op met Iris van Erp, 06-48544067.

Wilt u een poster meenemen?

Bent u van plan om een poster mee te nemen? Dat horen we graag vantevoren. U kunt contact opnemen met Iris van Erp, 06-48544067.