Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Bijeenkomst Platform Beek- en Rivierherstel

Terug

Ecologisch herstel van beken en rivieren speelt een belangrijke rol bij het behalen van diverse waterkwaliteitsdoelen. Tijdens de eerste bijeenkomst van het Platform Beek- en Rivierherstel staan vier vragen centraal: hoe hebben we vier decennia beek- en rivierherstel uitgevoerd, wat hebben we ermee bereikt, wat hebben we ervan geleerd en hoe ziet de toekomst van succesvol beek- en rivierherstel eruit? Iedereen die betrokken is bij het herstel van stromende wateren in Nederland, is van harte welkom.

Het platform, een initiatief van STOWA, richt zich op beken en kleine rivieren in het regionale watersysteem, de grote rivieren in de rijkswateren en de aangrenzende overstromingsvlakten.

Tijdens het ochtendprogramma presenteert het platform zich. Daarna komen aan de orde: de stand van beekherstel in Nederland, het herstel door middel van nevengeulen langs de grote rivieren, de praktijk van het waterschap bij beekherstel, de rol en ervaringen van DLG bij beekherstel en de kansen voor de toekomst. Het middagprogramma staat in het teken van concrete beekherstelprojecten: interactief worden diverse projecten besproken en geëvalueerd. Hierbij is extra aandacht voor optimalisatie van toekomstige projecten.

LET OP: Deze dag heeft een sterke link met het symposium 'Stream restoration: beyond geomorphology' dat op 15 december wordt gehouden in Wageningen. Dit tweedaagse event combineert management en beleid (14 december), en resultaten van wetenschappelijk onderzoek (15 december).