Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Bijeenkomst 'Environmental DNA en monitoring bij waterbeheerders'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal & Noemi von Meijenfeldt
Doelgroep
Datum
27-11-2013 tot --

Monitoring van de waterkwaliteit en ecologie is een belangrijk onderwerp voor waterschappen. Belangrijke vragen daarbij zijn: kan de monitoring beter en/of goedkoper? Environmental DNA, kortweg eDNA, biedt waterschappen interessante mogelijkheden, omdat het kan zorgen voor betere informatie over de kwaliteit van oppervlaktewater tegen wellicht geringere kosten. eDNA is erfelijk materiaal dat dieren bij hun dagelijkse activiteiten achterlaten in het milieu. Met behulp van eDNA kunnen we vaststellen welke soorten in het water aanwezig zijn geweest, in een voorafgaande periode van circa een week.STOWA heeft een rapport laten opstellen (STOWA 2013-24) dat de stand van zaken van de kennis bij verschillende partijen beschrijft en de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de techniek op dit moment. Het rapport legt de focus op vismonitoring, de uitkomsten kunnen echter voor meer organismen gelden.

Naar aanleiding van het rapport werd op 27 november 2013 een bijeenkomst gehouden om samen na te denken over eDNA en de mogelijke toepassing ervan bij monitoring door waterbeheerders. Hiervoor waren ‘kennisaanbieders’ en ‘vragers’ (= waterbeheerders) uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst was om te verduidelijken wat de wensen zijn van waterbeheerders met betrekking tot monitoring en deze nieuwe techniek. Deze wensen werden gespiegeld aan de mogelijkheden die de aanbieders presenteerden en de kennis die zij nu en in de nabije toekomst hebben. Vervolgens werd gekeken of gezamenlijk onderzoek of een andere gezamenlijke actie omtrent de verdere ontwikkeling van de techniek wenselijk is.