Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Bijeenkomst 'Leidt tijdelijke droogval tot helder water?'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal, Pui Mee Chan, i.s.m. WEW (Reinder Torenbeek)
Doelgroep
Datum
14-09-2011 tot --

In het KRW-innovatieproject Tijdelijke Droogval als waterkwaliteitsmaatregel wordt beoogd droogval als maatregel op verschillende locaties te testen en de reacties van het watersysteem op deze vorm van beheer zo goed mogelijk te identificeren en te doorgronden. Het uiteindelijke doel is de toepasbaarheid en effectiviteit van deze maatregel voor verschillende watersystemen vooraf in te kunnen schatten.

De projectvorm is deels een demonstratieproject om te laten zien dat deze maatregel werkt en betaalbaar is. In totaal wordt de maatregel in vier meren uitgevoerd, waarvan één in Rottige Meenthe. Daarnaast vindt er laboratoriumonderzoek en onderzoek in proefvijvers plaats om de achterliggende processen te kunnen doorgronden en de resultaten wetenschappelijk te onderbouwen. Het laboratoriumonderzoek en de experimenten in proefvijvers worden uitgevoerd door Deltares, De Radboud Universiteit en B-Ware.

De bijeenkomst
Tijdens een speciale bijeenkomst gaan we in allereerst in op de bestuurlijke aspecten en het maatschappelijk draagvlak voor deze waterkwaliteitsmaatregel. ‘s Middags en tijdens de excursie richten we ons op wetenschappelijke achtergronden en voorlopige resultaten. De bijeenkomst is daarom bedoeld voor zowel bestuurders als medewerkers van waterschappen, gemeenten, provincies, terreinbeheerders en andere instellingen die betrokken zijn bij het waterbeheer en bovendien voor alle mensen die wetenschappelijke belangstelling voor het project hebben (medewerkers van onderzoeksinstellingen, universiteiten, ingenieursbureaus; studenten, etc).

Opgeven?
U kunt zich opgeven via deze link. U wordt dan doorgeleid naar het opgaveformulier op de website van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer