Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

CoP Beheer & Onderhoud over peilbeheer

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
01-12-2016 tot --

Peilbeheer is een belangrijk onderdeel van het reguliere beheer & onderhoud van waterlopen. Peilbeheer heeft veel invloed op de kwaliteit, kwantiteit en ecologie in het watersysteem en daarmee ook op de ingelanden. Daarnaast speelt peilbeheer een belangrijke rol bij wateroverlast (heftige regenbuien of zeer natte periodes). Om goede keuzes te maken in het peilbeheer, hebben peilbeheerders expertise nodig van hydrologen en ecologen en is het betrekken van ingelanden belangrijk.

Peilbeheer is nauw verbonden met de kwantiteit en kwaliteit van het water. Door de veranderingen in het klimaat en de daarbij horende intensievere buien, komt het ook steeds vaker voor dat peilbeheer wordt ingezet om wateroverlast te voorkomen of te mitigeren. Wateroverlast zoals bij waterschap Rijn en IJssel in 2010 en in 2016 bij waterschap Dommel, waterschap Aa en Maas en waterschap Peel en Maasvallei. Omdat bij peilbeheer de drie genoemde facetten een sterke rol spelen organiseert het CoP Beheer en Onderhoud deze bijeenkomst over peilbeheer: “Kwantiteit, Kwaliteit en Calamiteit”.

Op deze vierde bijeenkomst van het CoP Beheer en Onderhoud vertellen enkele waterschappen over hun ervaringen met calamiteiten en de lering die zij hieruit hebben getrokken. Op de bijeenkomst bespreken we het effect van peilbeheer op de kwantiteit en de kwaliteit van het water, hierbij ligt de nadruk op mogelijkheden om de uiteenlopende belangen met elkaar te verbinden door slim peilbeheer. Na de lunch zal aansluitend een excursie worden georganiseerd.

Op 3 juni 2015 was het eerste symposium van onze CoP, dit ging specifiek over maaionderhoud. Het tweede symposium op 3 november 2015 ging over baggeronderhoud. Het derde symposium was op 31 mei 2016, deze dag ging het over aanbestedingen in het maaibeheer.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor onderhoudsmedewerkers, hydrologen en ecologen van waterschappen, wetenschap en adviesbureaus. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Meer informatie en aanmelden

>Aanmeldformulier

Aanmelden kan tot en met 24 november. Hebt u vragen, neem dan contact op met Bernardien Tiehatten, 06 248 582 07.