Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Cursus Aquatisch Ecologische Systeemanalyse

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
10-04-2018 tot --

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent vele interacties. Het uitvoeren van een aquatisch ecologische systeemanalyse helpt bij het verkrijgen van dit begrip.

In deze cursus leert u zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van ecologische sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld bij STOWA door onder meer de docenten van deze cursus. Bij deze methode worden alle stappen doorlopen van de analyse van gegevens tot een concreet advies. Dit kan u helpen bij de invulling van het derde Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW.

De cursus is persoonlijk van opzet. Het uitwerken van de case staat centraal en er is veel ruimte voor individuele verdieping. De docenten hebben veel ervaring met de verschillende aspecten van ecologische systeemanalyses.

Doelgroep
Beleidsmakers en ecologen bij waterschappen en adviesbureaus die te maken hebben met ecologische beoordeling van waterlichamen en het opstellen van maatregelpakketten.

Meer informatie en aanmelding
Kijk op Aquatisch ecologische systeemanalyse | PAO Techniek en Management.