Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

EU-projectendag 'Helpt Europa het Nederlandse waterbeheer verder? Resultaten Europese onderzoeksprojecten vertaald naar de Nederlandse praktijk'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
10-11-2016 tot --

Niet alleen in Nederland worstelen we met de uitvoering van de Kaderrichtlijn water. Ook andere lidstaten hebben er moeite mee. Gelukkig staan we er niet alleen voor. De EU financiert een groot aantal onderzoeksprojecten waarin een schat aan kennis en gereedschappen worden vergaard die helpen bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Op 10 november organiseert STOWA een kennisdag waarbij u kennis kunt maken met deze projecten.

Tijdens deze speciale EU-projectendag presenteren we de belangrijkste internationale, door de EU gefinancierde projecten met Nederlandse projectpartners op het gebied van waterkwaliteit en aquatische ecologie. We gaan speciaal met u op zoek naar de match van vraag en aanbod: welke kennis wordt er ontwikkeld, hoe wordt de kennis ontsloten en toepasbaar gemaakt en wat hebt u er als waterkwaliteitsbeheerder aan? We leggen uw kennisbehoefte naast het aanbod van deze projecten en zijn benieuwd hoe u deze projecten ervaart. En mogelijk kunnen uw vragen nog worden ingebracht in een project.

Speciale vertegenwoordigers van de EU-onderzoeksprojecten REFRESH, REFORM, MARS, SOLUTIONS, NETLAKE, INFORM, OPENNESS, MANTEL, EOMORES en AQUACOSM praten u tijdens deze dag bij over hun project. U kunt in speciale kenniscafés met hen in gesprek gaan. In de projectenbijlage leest u meer over deze projecten.

Meer informatie en aanmelding

U kunt zich voor deze dag aanmelden via het formulier onderaan deze pagina. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Tessa van der Wijngaart van STOWA, vanderwijngaart@stowa.nl

Welke projecten komen aan de orde?

Lopende en recent afgesloten projecten

REFRESH staat voor Adaptive strategies to mitigate the impacts of climate change on European freshwater ecosystems. Het betreft het een 4-jarig FP7 onderzoeksproject dat de effecten van klimaatverandering, vervuiling en toenemend water- en landgebruik op zoetwaterecosystemen (meren, beken en moerassen) onderzoekt. Looptijd 2010-2014.

REFORM - REstoring rivers FOR effective catchment Management  -  is een FP7 onderzoeksproject dat inzicht verschaft in het functioneren van rivierecosystemen, met een sterke focus op hydromorfologische processen. In het project zijn tools en procedures ontwikkeld voor het verbeteren van het succes en de kosteneffectiviteit van rivierherstelmaatregelen. Looptijd 2012-2015.

MARS - Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress  - is een FP7 project waarin het effect van meerdere stressoren op rivieren, meren en estuaria onderzocht wordt. Handvatten worden ontwikkeld voor het herstellen van watersystemen. Looptijd 2014-2018.

SOLUTIONS for present and future emerging pollutants in land and water resources management  is een FP7 project waarin gezocht wordt naar oplossingen en analysemethoden voor de grote hoeveelheid (nagelaten, huidige en toekomstige) stoffen die een risico vormen voor het milieu en de volksgezondheid. Looptijd 2013-2018.

NETLAKE - NETworking LAKE Observatories in Europe  - is een training netwerk (EU COST action) waarin Europese wetenschappers meersystemen onderzoeken aan de hand van op sensoren gebaseerde monitoringsystemen en daarover kennis uitwisselen. Looptijd 2013 - 2016.

INFORM - Improved monitoring and forecasting of ecological status of European INland waters by combining Future earth ObseRvation data and Models-  is een FP7 project welke nieuwe en verbeterde producten ontwikkeld voor waterkwaliteitsmonitoring door het gebruik van remote sensing technieken binnen biogeochemische modellen. De nieuwe mogelijkheden van aankomende aardobservatiemissies worden zo optimaal gebruikt voor evaluatie van de implementatie van de KRW. Looptijd 2014-2018.

OPENNESS - Operationalisation of natural capital and ecosystem services - is een FP7 onderzoeksproject en zal beproefde, praktische en op maat gemaakte oplossingen bieden voor integratie van de concepten 'ecosysteemdiensten' en 'natuurlijk kapitaal'  in beheer- en besluitvorming voor land, water en stad. Het project onderzoekt hoe de concepten zich verhouden tot sectorale en intersectorale beleidsinitiatieven van de EU en hoe ze deze kunnen onderbouwen. Looptijd 2012-2017

Spoedig startende projecten

MANTEL - Management of climatic extreme events in lakes & reservoirs for the protection of ecosystem services - is een trainingnetwerk (EU COST action) dat zich focust op het gebruik van hoog frequente data om de impact van extreem klimaatgebonden gebeurtenissen op meren te onderzoeken.  Looptijd 2017-2020.

EOMORES - Earth Observation based services for Monitoring and Reporting of Ecological Status-- Is een Horizon 2020 project welke eind dit jaar zal starten. Dit project beoogt om aardobservaties zo optimaal mogelijk te gebruiken ten behoeve van waterkwaliteit en specifiek op deze drie sporen: Voor het doen van algenvoorspellingen, om KRW rapportages te ondersteunen en om ingezet te kunnen worden in data analyses. Looptijd 2017-2020.

AQUACOSM  - Network of Leading European AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Mountains to Oceans from the Arctic to the Mediterranean-  is Horizon 2020 project. In het project trekken twaalf Europese landen in hun onderzoek naar de effecten van klimaatverandering samen op. Het gaat specifiek om onderzoek waarbij mesocosms gebruikt worden. Looptijd 2017-2020.

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.