Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Informatiebijeenkomst aanpassing KRW-maatlatten, 30 augustus

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
30-08-2012 tot --
Binnenkort publiceert STOWA een nieuwe versie van de KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen. Deze versie kent een aantal aanpassingen en enkele nieuwe elementen. De nieuwe maatlatten zijn te gebruiken voor afspraken in de gebiedsprocessen voor de volgende planperiode. De huidige maatlatten blijven van toepassing voor toetsing en verantwoording over de lopende planperiode tot 2015.

Waterbeheerders kunnen zich op 30 augustus (en 6 september) laten informeren over de veranderingen in de maatlatten en welke consequenties dit heeft voor de afgeleide doelen en eventueel monitoring. Deze informatiebijeenkomst vinden plaats in het Waterschapshuis in Amersfoort. De documentatie komt als pdf eind september beschikbaar via de KRW-site van STOWA en spoedig daarna in gedrukte vorm voor de klappers.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst op 30 augustus.

Achtergrondinformatie

De landelijke werkgroep Ecologische maatlatten had drie aanleidingen om tot een aantal aanpassingen te komen in de maatlatten voor natuurlijke watertypen. Ten eerste liet de evaluatie van de maatlatten in 2010 zien dat sommige (deel)maatlatten in bepaalde gevallen niet goed functioneerden. De waterbeheerders konden de score op de maatlat niet rijmen met hun eigen beeld van de toestand en pasten de huidige toestand daarom handmatig aan. Dit geldt voor circa de helft van alle berekende scores. De gerapporteerde toestand is daardoor slecht reproduceerbaar en het afleidingsproces van de KRW-doelen onvoldoende transparant.

Een tweede ontwikkeling is de internationale vergelijking en harmonisatie van onze maatlatten met die van andere Europese lidstaten. Dit intercalibratieproces heeft geleid tot enkele verplichte aanpassingen van de maatlatten. Tot slot ontbraken voor enkele watertypen en kwaliteitselementen nog enkele (deel)maatlatten. In de eerste planperiode waren nog niet voldoende gegevens beschikbaar voor de ontwikkeling. Momenteel zijn drie nieuwe deelmaatlatten in ontwikkeling: deelmaatlat Aal voor meren, maatlat vis in rivieren en de maatlat angiospermen voor kust- en overgangswateren.

Klik HIER voor meer informatie.

DE HAND OUTS ZIJN HIER (link) TE DOWNLOADEN
(de informatiebijeenkomst is twee maal gehouden. De presentaties van de tweede dag (6 september) zijn het meest actueel)