Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kennisdag quaggamosselen

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
23-04-2015 tot --

Op 23 april organiseren het Hoogheemraadschap van Rijnland, Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) en STOWA een kennisdag over de quaggamossel in Nederland. Sinds 2009 vindt er een opmerkelijk verschijnsel plaats in een aantal Nederlandse wateren dat vermoedelijk wordt veroorzaakt door deze mossel. Het doorzicht neemt flink toe door een afname aan chlorofyl, terwijl nutriëntenconcentraties nagenoeg gelijk blijven.

De quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis), een invasieve exoot die sinds 2006 meer en meer wateren koloniseert en domineert, is een 'filterfeeder' die o.a. fytoplankton en ander organisch materiaal filtert, waardoor het doorzicht toeneemt. Vanuit de literatuur (met name de VS) is bekend dat de effecten van quaggamossels op het watersysteem dermate substantieel zijn, dat het voor waterbeheerders essentieel is inzicht te krijgen in de effecten op Nederlandse watersystemen.

De dag begint met een plenair gedeelte waar vanuit verschillende invalshoeken en gebieden ingegaan zal worden op de huidige stand van zaken en op de bekende effecten. In de middag zal er in kleinere groepen gediscussieerd worden over thema’s als: Hoe gaan we om met monitoring? Kun je quagga inzetten als maatregel, en welke maatregelen kun je nemen tegen quagga? Welke kennisvragen zijn er? Als afsluiting vindt er een plenaire terugkoppeling plaats en een algehele beschouwing: Hoe nu verder?!

Belangrijke vragen die aan de orde komen, zijn:

  • Veroorzaakt de quaggamossel een verbetering van het doorzicht?
  • Leidt de aanwezigheid van de quagga in een watersysteem eenvoudiger tot doelrealisatie?
  • Kan de quagga ingezet worden als maatregel tegen blauwalgbestrijding?
  • Veroorzaakt de quagga een afname van voedselbeschikbaarheid voor zoöplankton en vis?
  • Verandert de aanwezigheid van quaggamosselen de soortensamenstelling?
  • En; wat zijn de sociaal- economische effecten?

Ledenvergadering WEW

Deze dag is tevens de Algemene Ledenvergadering van de WEW. Deze vindt plaats tussen de middag (zie programma).

Informatie & aanmelding

Klik HIER om u aan te melden. Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ellis Penning van WEW of Marloes van der Kamp van Rijnland.

Alvast inlezen?

Een stagiaire van de Universiteit van Utrecht heeft in opdracht van de STOWA een kennisdocument opgesteld, waarin wordt ingegaan op de ecologie van de quaggamossel en op de effecten die deze mossel kan hebben op het waterbeheer in Nederland.
U kunt HIER het rapport downloaden.

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief. Maak op de homepage rechtsboven in 'mijn profiel'  een account aan. Of log direct in. Vink onder nieuwsbrieven aan dat u graag de digitale nieuwsbrief ontvangt.