Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Landelijke bijeenkomst KRW Volg- en Stuursysteem (VSS)

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
24-04-2012 tot --

Op 24 april aanstaande vindt in Driebergen de tweede landelijke bijeenkomst plaats over het KRW Volg- en Stuursysteem dat STOWA, Het Waterschapshuis en enkele waterschappen, samen met DELTARES en Nelen en Schuurmans ontwikkelen. Dit veelbelovende systeem volgt alle relevante ontwikkelingen in het ecologisch functioneren van watersystemen en geeft inzicht in de factoren die verantwoordelijk zijn voor verbetering dan wel achteruitgang. Waterbeheerders kunnen op basis daarvan de juiste (herstel)maatregelen nemen en effectiever en doelmatiger  ‘sturen’ op verbetering van de ecologische waterkwaliteit.

Graag willen wij u op deze dag laten zien hoe het Volg- en Stuursysteem er precies uitziet, wat het allemaal kan en hoe de kosten en baten zich tot elkaar verhouden. Ook willen wij onze plannen voor een landelijke uitrol van het systeem presenteren. We hopen u tijdens de dag enthousiast te maken voor het gebruiken van het systeem en nodigen u uit bij te dragen aan de verdere ontwikkeling. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de eerste release van het VSS, die verwacht wordt in april. Deze kan nog op diverse onderdelen worden uitgebreid en geoptimaliseerd.

Videopresentaties

Opening - Jan Strijker, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Wat is het Volg- en Stuursysteem en hoe gaat het eruit zien? - Bas van der Wal, STOWA

Het Volg- en Stuursysteem: wat gaat het opleveren? - Jacco Kroon, Waternet

De landelijke uitrol van het Volg- en Stuursysteem - Marcel Klinge, STOWA

Inleiding workshops - Marcel Klinge, STOWA

Workshop Nieuwe functionaliteiten Volg- en Stuursysteem - Nanco Dolman, Roel Knoben, Danneke Verhagen en Sibren Loos

Workshop Waterkwaliteit- en kwantiteitsgegevens als bron voor het Volg- en Stuursysteem - Ben Staring, Erik Wieleman, Gerard van Eijck en Laura Moria

Terugkoppeling workshops en afsluiting - Bas van der Wal en Jan Strijker

 

Vol
Uw aanmelding kunnen we helaas niet meer honoreren. De bijeenkomt is inmiddels volgeboekt.