Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Minisymposium 'IJzersuppletie in laagveenplassen'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
05-12-2011 tot --

Het herstel van de waterkwaliteit in laagveenplassen kan ernstig worden gehinderd door het vrijkomen van fosfaat uit de bodem. Een van de oorzaken is het geringe ijzergehalte in de bodem. IJzer kan fosfaat binden. Sinds 2009 experimenteren Waternet, het NIOO en de Radboud Universiteit daarom met ijzersuppletie in de laagveenplas Terra Nova. De resultaten van deze succesvolle experimenten willen zij graag met u delen, op het minisymposium 'IJzersuppletie in laagveenplassen'. STOWA ondersteunt dit symposium. Verschillende medewerkers aan het project vertellen de werking van ijzersuppletie en de wijze waarop deze methode kan worden toegepast.

Achtergrond

Na drie jaar experimenteren met ijzersuppletie in de laagveenplas Terra Nova worden opmerkelijke resultaten behaald. De hoeveelheid ijzer in de bodem is toegenomen. De nalevering van fosfaat is gedaald. De hoeveelheid fosfaat in het water is sterk afgenomen. De chlorofylconcentraties zijn zeer laag, algenbloeien zijn verdwenen en blauwalgen zeldzaam. Waterplanten keren weer terug. Kortom, een omslag van troebel naar helder. En dat allemaal zonder bijwerkingen, met eenvoudige vergunningen, standaard materialen en tegen geringe kosten. Het enige wat nog onbekend is, is hoelang dit succes zal duren. Dat zal de tijd moeten leren.

Deelname

Het symposium wordt gehouden op 5 december, bij Waternet aan de Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam. Aanvang 9.30 uur. Het kantoor is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Het aantal parkeerplaatsen is beperkt, indien nodig kunt u er wel een aanvragen. Deelname is gratis.

Programma

9.30 - Inloop en koffie

- Wat is ijzersuppletie, waarom zou je, werkt het? Door Gerard ter Heerdt, Waternet.
- Gebiedsanalyse: wanneer zou de methode inzetbaar zijn? Op basis van Helder naar Troebel en weer terug. Door Leon Lamers, BWare.
- Wat gebeurt er in de bodem? Door Jeroen Geurts, Radboud Universiteit Nijmegen.

12.30 - Lunch

- Het ontbreken van bijwerkingen op biota. Door Anne Immers, NIOO KNAW.
- Andere bijwerkingen die er niet zijn, vergunningen. Door Gerard ter Heerdt, Waternet.
- De techniek om het ijzer in de plas te krijgen. Door Michel Colin, Waternet.

15.00 - Borrel