Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Oefenssessie tools ESF’s stilstaande wateren, i.c. meren en plassen

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
31-01-2018 tot --

LET OP! deze dag wordt een combinatie samen met de oefensessie stilstaande lijnvormige wateren op 29 januari.

Beide sessies vinden dus plaats op 29 januari 2018 bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Molen 48, 3994 DD Houten

Let op, de bijeenkomst is volgeboekt voor meer inforamtie mail naar Pui Mee Chan

STOWA heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van ecologische sleutelfactoren voor stromende en stilstaande wateren. De sleutelfactoren vormen de basis voor het uitvoeren van watersysteemanalyses. Die vertellen hoe de ecologische kwaliteit van een oppervlaktewater is, en waarom die is zoals die is. Dit biedt belangrijke aangrijpingspunten voor het nemen van de juiste verbetermaatregelen.


De ESF's zijn nagenoeg gereed voor gebruik. Vandaar dat STOWA enkele oefensessies organiseert waar je onder begeleiding ervaring kunt opdoen met de tools waarmee je de waarden van de uiteenlopende ecologische sleutelfactoren kunt bepalen. Tijdens deze sessies zijn de ontwikkelaars van de tools aanwezig om je op weg te helpen met je eigen watersysteemanalyses, of je inzicht te geven in hoe de tools werken. Op woensdag 31 januari gaan we aan de slag met de sleutelfactoren voor stilstaande wateren, i.c. meren en plassen.

Doelgroep

De oefensessie is bedoeld voor waterbeheerders die ecologische systeemanalyses uitvoeren (gaan uitvoeren) aan de hand van de ESF-systematiek in stilstaande wateren.

Voorbereiding

Ter voorbereiding vragen we deelnemers om een casus mee te nemen (waar je bijvoorbeeld nu aan werkt) of waar je aan gaat werken. Mocht je nog geen casus hebben, dan zorgen wij voor casusmateriaal.

Programma

09.30 uur  Inloop
10.00 uur  Inleiding door Bas van der Wal
10.30 uur  Oefenen met tools en cases, inclusief uitwisselen ervaringen tussen waterbeheerders
12.30 uur  Lunch
13.00 uur  Vervolg oefenen met tools
15.30 uur  Evaluatie, feedback, afsluiting met hapje en drankje.
16.30 uur  Einde programma

Na je inschrijving ontvang je meer informatie over de voorbereiding.