Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Symposium KRW-Verkenner 2.0

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
07-03-2013 tot --
Onlangs is een nieuwe versie uitgekomen van de KRW-Verkenner, versie 2.0. Met dit mede door STOWA gefinancierde instrument kan de (kosten)effectiviteit van landelijke en regionale KRW-maatregelen inzichtelijk worden gemaakt. Op 7 maart a.s. wordt tijdens een mini-symposium de nieuwe versie vrijgegeven voor gebruik. De KRW-Verkenner wordt zonder kosten beschikbaar gesteld aan waterbeheerders, provincies, kennisinstituten en ingenieursbureaus.

Tijdens het symposium wordt onder meer de mogelijke rol van het instrument in de KRW-regioprocessen belicht en zal een uitgebreide demo worden gegeven, waarbij de verschillende functionaliteiten worden toegelicht. Na de lunch wordt in een aantal parallelle bijeenkomsten dieper ingegaan op verschillende aspecten van de nieuwe KRW-verkenner, waaronder:

  •  De Landelijke pilot toepassing
  •  De ontwikkeling van de ecologische kennisregels
  •  Berekening belasting waterlichamen met de Landelijke toepassing
  •  Scenarioberekeningen van IP/KRW maatregelen
  •  Afstemming met andere systemen
  •  Waterbodems in de KRW-Verkenner

Aanmelden

Klik HIER om u aan te melden