Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Themadag Natuurvriendelijke Oevers. Ecologisch succes en uitvoering

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
19-09-2011 tot --

Natuurvriendelijke oevers: tot en met 2015 leggen de waterschappen er bijna 2500 kilometer van aan. De kilometers zijn vastgelegd, maar hoe zorgen we voor succesvolle natuurvriendelijke oevers? Natuurvriendelijke oevers worden soms gezien als het Zwitsers zakmes van de maatregelen; ze leiden tot waterkwaliteitsverbetering en meer vegetatie, bieden een habitat voor andere organismen, zijn landschappelijk interessant. Maar hoe krijg je oevers die deze doelen halen?  Tijdens deze themadag kijken we naar de succesfactoren van natuurvriendelijke oevers en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Ook kijken we naar de praktische uitvoering, en alles dat daarbij komt kijken.

Deze dag wordt georganiseerd door de STOWA in samenwerking met Rijn-West. De dag begint met de presentatie van de resultaten van twee interessante oeverprojecten die dan zijn afgerond. Het gaat om het project ‘scoren met natuurvriendelijke oevers’ en het kennisdocument ‘standplaatsfactoren natuurvriendelijke oevers’, waarvan de handreiking tijdens deze dag wordt gepresenteerd. Deze projecten bieden zeer waardevolle kennis over de succesfactoren van natuurvriendelijke oevers. Hierna worden twee praktisch gerichte presentaties gegeven door vertegenwooordigers van twee waterschappen uit Rijn-West. Hierbij worden waardevolle ervaringen gedeeld rondom de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Workshops

In de middag kunnen de deelnemers aan de dag kiezen uit diverse workshops. STOWA organiseert twee workshops waarin de handreiking ‘Standplaatsfactoren natuurvriendelijke oevers’ met behulp van case studies kan worden toegepast. De sleutels voor het succesvol selecteren van locaties en het verkennen van mogelijkheden voor een zuiverende oever, staan centraal. Rijn-West heeft een aantal workshops ingericht rondom het uitwisselen van ervaringen rondom de praktijk van de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze workshops zijn gericht op waterbeheerders.

Alle geïnteresseerde waterbeheerders, adviseurs en wetenschappers zijn uitgenodigd. De bijeenkomst is gratis. Als u via Rijn-West al een uitnodiging heeft ontvangen en u via die weg hebt aangemeld, hoeft u zich niet nogmaals aan te melden.

Voor meer informatie zie het programma.