Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Themadag over waterbalansen en waterkwaliteit, start CoP Waterkwaliteit

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma / Ronald Hemel
Doelgroep
Datum
18-09-2014 tot --

Op donderdag 18 september houdt de themagroep Waterkwaliteit van de STOWA Adviesgroep Watersysteemanalyse een themadag over waterbalansen en waterkwaliteit. De dag vormt tevens de start van een Community of Practice Waterkwaliteit.

Let op: deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor waterbeheerders.

Waterbeheerders zijn druk bezig hun watersystemen op orde te krijgen conform de KRW-doelstellingen. Meer dan voorheen wordt daarbij doelmatigheid als (mede)leidend principe gehanteerd. Degelijke watersysteemkennis is belangrijk om die doelmatigheid te bereiken. In de loop van de tijd zijn er door kennisinstituten en andere partijen veel inspanningen verricht om modellen en andere instrumenten te ontwikkelen die ons, veelal op nationale schaal, kunnen helpen de watersystemen beter te begrijpen. Ondanks alle inspanningen hebben waterbeheerders nog veel vragen over het functioneren van hun watersystemen met betrekking tot waterkwaliteit en ecologie. Wat is de werkelijke oorzaak van mijn probleem? Waar zitten de mogelijkheden om de oorzaak van mijn probleem aan te pakken? Welke beleids- of beheersmaatregelen zijn zinvol, welke zijn in mijn systeem haalbaar of het meest kosteneffectief?

Watersysteemanalayse, water- en stoffenbalansen

Om deze vragen te beantwoorden is een watersysteemanalyse essentieel. Aan de hand van een goede analyse is het mogelijk om de oorzaak van een probleem beter te duiden en richting te geven aan de maatregelen die het meest zullen opleveren. Belangrijk onderdeel van de watersysteemanalyse is het opstellen van adequate water- en stoffenbalansen, die kunnen worden ingezet in aanvulling op de ecologische analyses waar o.a. het STOWA kennisprogramma Watermozaïek en de waterschapsecologen zelf aan werken. Bij het opstellen van de balansen lopen beheerders vaak aan tegen tal van problemen: ontbrekende en onnauwkeurige data (zowel waterkwantiteit als –kwaliteit), het ontbreken van adequate softwaretools en soms ook wellicht het ontbreken van basale kennis of vragen. Daarnaast zijn er diverse instrumenten beschikbaar: welke instrumenten

Samen aan de slag: Community of Practice

In een Community of Practice willen we samen gaan werken aan oplossingen. Met deze Community of Practice richten we ons op het samenbrengen van kennis en het delen van ervaringen met watersysteemanalyses, in alle mogelijke vormen, maar om te beginnen met een zwaartepunt op de meer fysische kant van de systeemanalyse. Door samen aan de slag te gaan willen we elkaar inspireren, onze kennis delen en erachter komen waar de mogelijkheden, maar ook de hiaten zitten om watersysteemanalyses in de toekomst structureel te kunnen inzetten.

Wat gaan we doen?

Deze eerste themadag is bedoeld als start voor de CoP. We inventariseren welke onderwerpen aan de orde kunnen komen, welke werkvormen geschikt zijn, etc. Met de uitkomsten van deze inventarisatie gaan we verder. Kennisinstituten en de markt worden in een later stadium natuurlijk ook betrokken in dit traject.

 

Programma

09.15: Inloop met koffie;

09:45: Welkomstwoord door Michelle Talsma (STOWA);

09:50: Opening en inleiding door het Kernteam Thema Waterkwaliteit;

10:00: Gedachtenwisseling over het Hoe, Wat & Waarom van een CoP Waterkwaliteit

10:30: Wat wil het NHI van de regio in relatie tot de waterbalans?;

10:50: Koffie & Thee;

11:15: De Ambachtelijke Worsteling om te komen tot Waterbalansen (samen);

12:15: Lunch + Wandeling (indien weer het toelaat);

13:30: Diverse Casussen (samen) en/of Vergelijking Waterbalansdata door HydroLogic;

14:30: Discussie;

15:00: Koffie & Thee;

15:15: Discussie over The Next Step richting CoP II;

16:00: Afsluiting en borrel.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief. Maak op de homepage rechtsboven in 'mijn profiel'  een account aan. Of log direct in. Vink onder nieuwsbrieven aan dat u graag de digitale nieuwsbrief ontvangt.