Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Themadag watersysteemanalyse 'Grip op watersystemen, van meten en weten naar begrijpen'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma
Doelgroep
Datum
24-09-2015 tot --

STOWA nodigt u voor de landelijke themadag watersysteemanalyse op donderdag 24 september 2015. Het thema van de dag is “Grip op watersystemen: van meten en weten naar begrijpen”, met als centrale vraag: hoe kunnen we het watersysteem beter leren begrijpen? Doel van de dag is u te informeren over de inhoud en organisatie van de lopende onderzoeken rond watersysteemanalyse en u te verbinden aan een van de thema’s waar u een inhoudelijke bijdrage aan kunt en wilt leveren. Voor de inhoudelijke thema’s worden interactieve werksessies voorbereid, waar uw inbreng wordt gevraagd (zie programma).

LET OP! De bijeenkomst is inmiddels volgeboekt. Stuur een email aan stowa@stowa.nl als u graag op de reservelijst wilt komen. Zodra er plaats is ontvangt u een bericht van deelname.

Achtergrond

Hoe functioneert ons watersysteem? Aan welke knoppen kunnen we draaien om het waterbeheer robuuster en doelmatiger te maken? Wat zijn de effecten van ingrepen op de water- en stoffenbalans van een watersysteem? De waterbeheerder is dagelijks bezig met het beantwoorden van deze vragen. Daarbij is het vertrekpunt de nieuwsgierigheid naar het willen begrijpen van het watersysteem, de fascinerende interactie tussen bodem, water en atmosfeer en het kunnen inschatten van de effecten van ingrepen. Voor een doelmatig en effectief waterbeheer is kennis van de hydrologische kringloop en het uitvoeren van adequate watersysteemanalyses noodzakelijk.

STOWA verricht al jaren onderzoek naar de hydrologische kringloop en de watersysteemanalyse.  In de afgelopen jaren heeft STOWA al diverse ontwikkelingen op het gebied van hydrologie en hydrologische modellering gecoördineerd, zoals de Handreiking regionale wateroverlast, de Waterschadeschatter en Meteobase. STOWA vindt het belangrijk het onderzoek naar het verbeteren van de watersysteemanalyse verder te verbreden en de onderzoeksvragen te bundelen in een vorm te geven onderzoeksprogramma. Naast de bestaande thema’s doelmatige data en modellen en wateroverlast, is in 2015 gestart met de thema’s waterkwaliteit, operationele sturing, meteorologie en remote sensing. 

De projecten richt zich op innovatief, praktijkgericht onderzoek in het watersysteem, op het snijvlak van hydrologie, meteorologie en waterkwaliteit. Binnen de onderzoeken worden vakspecialisten, beleidsadviseurs en peilbeheerders samengebracht en werken zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven aan een beter begrip van het functioneren van het watersysteem.

Doelgroep

De themadag is bedoeld voor watersysteembeheerders en vakspecialisten hydrologie, waterkwaliteit en ecologie van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, kennisinstellingen en adviesbureaus. U kunt zich aanmelden op de website van de STOWA. 

Programma

09:30 uur             Inloop met koffie en thee

10:00 uur             Grip op watersystemen – Michelle Talsma, STOWA

10:15 uur             Onderzoeksthema’s presenteren zich

10:45 uur             Koffiepauze

11:00 uur             Eerste ronde werksessies

12:30 uur             Lunch

13:30 uur             Watersysteemanalyse door een andere bril – Jacco Kroon, Waternet

14:00 uur             Tweede ronde werksessies

15:30 uur             Wrap up en vervolg

16:00 uur             Netwerkborrel

 

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.

Vol
Uw aanmelding kunnen we helaas niet meer honoreren. De bijeenkomt is inmiddels volgeboekt.