Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Toepassing en doorwerking aanpassingen maatlatten KRW-waterlichamen

Terug
Locatie
Contactpersoon
Roel Knoben
Doelgroep
Datum
24-04-2013 tot --

In het najaar van 2012 zijn verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd in de KRW maatlatten voor de natuurlijke watertypen. Dit heeft geleid tot een nieuw referentiedocument. In opdracht van de Werkgroep Ecologische Maatlatten is daarna door een groep specialisten en gebruikers van de maatlatten bekeken of deze verbeteringen ook voor de kunstmatige wateren relevant en zinvol zijn. Inmiddels is de nieuwe maatlat map met ‘default MEPs’ gedrukt en verspreid.

Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen gebruikers van de maatlatten bij waterschappen, adviesbureaus etc zich op de hoogte kunnen stellen van de verbeteringen en aanpassingen in de nieuwe maatlatten voor alle typen en de gevolgen voor de toestandsbepaling.

Tevens is er dan een Verschildocument beschikbaar waarin de verschillen op een rij zijn gezet tussen de oude en nieuwe maatlatten . De verschillen betreffen: de (opbouw van de) maatlat, de gevolgen voor de monitoringsinspanning, toetsing en beoordeling en invoerbestanden voor de toetsapplicatie QBWat. Ook zal er aandacht zijn voor het omgaan met de nieuwe maatlatten in relatie tot de doelen.

Deze aankondiging is tevens een uitnodiging en aanmoediging aan regionale waterbeheerders om voorbeelden van resultaten tussen oude en nieuwe maatlatten en de gevolgen voor de doelen vooraf bij de contactpersoon in te dienen.

Het exacte programma volgt later op de STOWA site, aanmelden kan via onderstaand formulier.