Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Watermozaïek-themadag Nutriënten

Terug
Locatie
Contactpersoon
Tessa van der Wijngaart, Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
01-09-2009 tot --
Als u u meer wilt weten over nutriënten, over hun rol binnen het aquatisch ecosysteem en het waterkwaliteitsbeheer én met anderen wilt praten over de aanpak van eutrofiëring, kom dan naar de derde Watermozaïek-themadag.

De themadag is, net als het Watermozaïek beoogt, een samenspel van wetenschap en waterschap. Aan het begin van de dag lichten wetenschappers de rol van nutriënten in organismen en ecosystemen toe; dit vormt de basis voor de rest van de dag. Daarna wordt ingegaan op de huidige nadruk binnen het eutrofiëringsbeleid op het verminderen van de fosfaatbelasting. Is dat terecht? Ook de rol van externe en interne belasting komt aan bod.

Na deze algemene inleidingen wordt de overstap gemaakt naar de praktijk. Specifiek zal worden ingegaan op de Kaderrichtlijn water en de daarin gehanteerde nutriëntennormen. Er worden posters gepresenteerd over het sturen op nutriënten in het oppervlaktewater. De toekomst van het waterbeheer, namelijk het sturen op belastingen, staat centraal in de presentatie die hierna volgt. Aansluitend volgt een presentatie over de verschillende bronnen van nutriënten en hoe hierop kan worden gestuurd. De dag wordt afgesloten met een toelichting op de nieuwe handreiking waterbodems en de rol van nutriënten in dit instrument voor risicobeoordeling van waterbodems, onder de Waterwet.

Als u tijdens de dag een poster wilt presenteren, kunt u contact opnemen met Tessa van der Wijngaart.

De themadagen worden georganiseerd door de STOWA, in samenwerking met het Nederlands Platform voor Waterschapsecologen. Het bijwonen van de dag is gratis.