Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Watermozaïekdagen 2012: op weg naar mooi, schoon en levend water!

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
12-12-2012 tot 13-12-2012

STOWA heeft binnen het kennisprogramma Watermozaïek opmerkelijke onderzoeksresultaten behaald. Op 12 en 13 december 2012 deelde STOWA de tot dan toe behaalde resultaten met de deelnemers aan de WM-dagen 2012. Ook werd vooruit gekeken  naar het ecologisch waterbeheer van de toekomst en de rol die deze resultaten hierbij kunnen spelen.

In samenwerking met waterbeheerders, adviseurs, universiteiten en kennisinstellingen zijn onder de vlag van het Watermozaïek diverse onderzoeken uitgevoerd naar de (kosten)effectiviteit van innovatieve maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het (tijdelijk) laten droogvallen van meertjes, gekeken hoe de stroom van voedingsstoffen uit de waterbodem kan worden beperkt en onderzocht hoe beken ecologisch gezond kunnen worden gemaakt. Daarnaast is er gewerkt aan het ‘monteren’ en voor het voetlicht brengen van reeds bestaande kennis.
 
Op 12 december lag de nadruk op de projectresultaten van de afgelopen jaren.  Op 13 december lag de nadruk op de context van de projecten: hoe kunnen de verworven inzichten bestuurlijk tot uiting worden gebracht en hoe kunnen ze bijdragen aan het vergroten van de doelmatigheid van het waterbeheer. Er werd stilgestaan bij de rol van bestuurders bij het verbinden van wateropgaven, waaronder die van de Kaderrichtlijn Water en bijbehorende stroomgebiedbeheerplannen.


Verslag