Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Watermozaïeksymposium: De Tussenstand...

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
06-04-2011 tot 07-04-2011

Het Watermozaïek kennisprogramma van STOWA onderzoekt de haalbaarheid, betaalbaarheid en effecten van uiteenlopende maatregelen om de ecologische toestand en waterkwaliteit van oppervlaktewateren te verbeteren. De ontwikkelde kennis biedt waterschappen handvatten bij het halen van KRW-doelen.Tijdens dit symposium wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de diverse Watermozaïekprojecten en daaraan gerelateerde projecten. In deze projecten worden innovatieve maatregelen ontwikkeld en toegepast in proeftuinen. Ook gaan we met elkaar in gesprek over de besproken onderwerpen, maatregelen en technieken.

Toelichting 6 april, de bodem belicht

De eerste dag staat in het teken van projecten die te maken hebben met de interactie van waterbodem, ecologie en waterkwaliteit. Het betreft onder meer de projecten: Baggernut, maatregelen baggeren en nutriënten; Flexibel peil, van denken naar doen; Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel; IJzersuppletie in laagveenplassen; Kansrijke en innovatieve maatregelen blauwalgen. Meer hierover kunt u lezen op de themasite watermozaiek.nl.

's Middags gaan we in vier sessies in op thema's rond de besproken projecten en de daarin uitgevoerde maatregelen. Dat zijn:

1. ‘Bloemetjes en bijtjes’, over de kruisbestuiving tussen projecten en maatregelen. Hoe helpen systeemeigenschappen bij het bepalen van de meest efficiënte maatregel?
2. ‘Hobbels op de weg’. Waar loop je tegenaan bij het toepassen van innovatieve maatregelen wat betreft vergunningen en neveneffecten? Hoe ga je hier succesvol mee om?
3. ‘Oeverloos’, over communicatie met de omgeving. Wanneer is een communicatietraject nodig, met wie en hoe steek je deze succesvol in?
4.‘De boom in’. Welke criteria gebruiken ecologen, het management en bestuurders voor het waarderen van een innovatieve maatregel?

Toelichting 7 april, meten is weten!

De tweede dag staat in het teken van monitoring. Het doel van deze dag is om te bekijken hoe je als waterbeheerder kosteneffectief kunt meten. Dat betreft enerzijds meetmethoden: innovatieve, slimme technieken. Anderzijds gaat het om kosteneffectiviteit en het stellen van de juiste vragen, zodat de benodigde meetgegevens ingewonnen kunnen worden voor het bijpassende antwoord. Drie Watermozaïekprojecten worden i aan de orde gesteld tijdens de dag: Hydrochip; Beekdalbreed hermeanderen; KRW-maatregelen in veengebied, op de voet gevolgd (KRW Volg- en Stuursysteem). Na de lunch wordt u uitgedaagd om in groepsverband een monitoringstrategie van de toekomst te bepalen. U krijgt geld, inspiratie voor innovatieve monitoringmaatregelen en denkkracht om het beste systeem te ontwerpen voor de polder ‘Groot Mozaïek’ of het stroomgebied van het ‘Stowaerdiep’.

Een uitgebreide toelichting van de middagprogramma's vindt u in een van de agendabijlagen, die u kunt downloaden.

Doelgroep en aanmelden

Het symposium vindt plaats in een sfeervolle zaal van conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. U kunt een van de dagen komen, of beide.Het symposium is bedoeld voor waterbeheerders, wetenschappers en adviseurs die geïnteresseerd zijn in de genoemde projecten en thema’s.

Overnachten bij Kontakt der Kontinenten

U hebt de mogelijkheid voordelig te blijven dineren en/of overnachten van 6 op 7 april. Dit moet u wel zelf regelen! Ga daarvoor naar de website van Kontakt der Kontinenten. Rechts kunt u online een hotelkamer boeken. Vul de juiste aankomstdatum in (6 april) en tevens de relatiecode  (onderste): STOWA2011. Druk op het pijltje om verder te gaan. U komt nu in het reserveringsmenu waarin u de gewenste kamer kunt invullen.

Als u klikt op doorgaan, gaat er een nieuw scherm open waarin u kunt aangeven of u van het drie-gangen diner gebruik wilt maken. Kosten bedragen 27,25 euro (inclusief een glas wijn). Wel het juiste aantal invullen. Klik op doorgaan en u komt in het invulscherm voor persoonlijke gegevens. De gasten moeten hier duidelijk aangeven naar wie de rekening dient te gaan. Klik tot slot op bevestigen en u krijgt via je opgegeven mailadres een bevestiging.

Klik hier voor een online hotelreservering.