Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Workshop over de sleutelfactor Context

Terug
Locatie
Contactpersoon
Anne Dolmans
Doelgroep
Datum
22-06-2017 tot --

STOWA is druk bezig met de ontwikkeling van de ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. Ook aan de sleutelfactor Context wordt hard gewerkt. Watersystemen leveren in Nederland uiteenlopende diensten, zogenaamde ecosysteemdiensten. De sleutelfactor Context zet aan tot het maken van een meer integrale afweging tussen ecologische doelen en andere ecosysteemdiensten van het watersysteem. Hierdoor kan voor het bepalen van het uiteindelijke ecologische doel van je betreffende watersysteem een weloverwogen keuze worden gemaakt en kunnen middelen effectiever worden ingezet.

Op donderdagochtend 22 juni, organiseert STOWA, samen met het uitvoerende consortium (CML, Universiteit Antwerpen, DUO-Advies en b&d Natuuradvies), een workshop over de sleutelfactor Context. Tijdens deze workshop wordt de stand van zaken rondom de ontwikkeling van deze sleutelfactor toegelicht en wordt het prototype van het instrument getoond en uitgelegd. U hebt volop gelegenheid om vragen te stellen, suggesties te doen voor een optimale werking van het instrument of om  uw mening te geven. 

Om te toetsen of het ontwikkelde instrument werkbaar is voor waterbeheerders en ze ermee uit de voeten kunnen, worden de komende maanden drie testcases uitgevoerd; waterschap Vechtstromen test ‘de Doorbraak’, Rijkswaterstaat het Volkerak-Zoommeer en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard de Bergse of Kralingse Plas. Ook deze cases worden tijden de workshop kort toegelicht.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meedenken over de sleutelfactor Context en hoe we deze optimaal in kunnen zetten in de praktijk van de waterbeheerder, meld u dan aan bij Anne Dolmans (dolmans@stowa.nl).

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.