Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Cursus 'Van helder naar troebel en weer terug. Analyse en diagnose van aquatische ecosystemen'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der wal
Doelgroep
Datum
11-11-2014 tot --

Deze cursus gaat over de analyse en diagnose van aquatische ecosystemen, in het bijzonder stilstaande zoete wateren zoals ondiepe meren, diepe (win)gaten, kanalen en sloten. Een belangrijk deel van de cursus wordt gewijd aan de praktische toepasbaarheid van het concept van ‘alternatieve stabiele toestanden’ en ‘kritische nutriëntenbelastingen’. Hierbij wordt ingegaan op het denken in ‘vrachten’ in plaats van concentraties van nutriënten. Een ander prominent onderwerp is de rol van de waterbodem in het aquatische ecosysteem. Overkoepelend zijn de zogenaamde ecologische sleutelfactoren, deze helpen bij het begrip van het ecosysteemfunctioneren en de keuze van doelen en maatregelen voor de KRW.

Leidraad bij de cursus is de in 2008 verschenen STOWA-publicatie ‘Van helder naar troebel….. en weer terug’, die Witteveen+Bos samen met de Radboud Universiteit Nijmegen heeft geschreven. Eind 2010 is als vervolg hierop het STOWA-kennisdocument ’Een heldere kijk op diepe plassen’ verschenen. In de jaren daarna is nader onderzoek uitgevoerd en is ervaring opgedaan met de toepassing van de kennis uit deze publicaties. Met de in 2014 verschenen STOWA-publicatie over de ecologische sleutelfactoren, is vervolgens weer een verdere stap gezet naar een beter systeembegrip en het verder operationaliseren van de ecosysteemanalyse.

Samenvattend: een cursus die gaat over de praktische toepasbaarheid van wetenschappelijke kennis over aquatische ecosystemen in het dagelijkse waterbeheer.

Resultaat

  • U leert te denken vanuit het functioneren van een aquatisch ecosysteem 
  • U neemt kennis van relevante wetenschappelijke inzichten op het vakgebied
  • U krijgt inzicht in processen die spelen in stilstaande zoete aquatische ecosystemen
  • U wordt op de hoogte gebracht van de beleidsmatige context
  • Na afloop bent u in staat om een ecologische systeemanalyse uit te voeren

Doelgroep

Beleidsmedewerkers en specialisten (ecologie, waterkwaliteit, waterkwantiteit, KRW) bij waterschappen, gemeenten, provincies en rijksoverheid; projectleiders en adviseurs van ingenieursbureaus.

Meer informatie en aanmelding

KLIK HIER voor meer informatie en aanmelding.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief. Maak op de homepage rechtsboven in 'mijn profiel'  een account aan. Of log direct in. Vink onder nieuwsbrieven aan dat u graag de digitale nieuwsbrief ontvangt.