Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Vierdaagse cursus 'Aquatisch ecologische systeemanalyse'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
18-11-2015 tot --

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent vele interacties. Een goed begrip van het watersysteem is essentieel om uw doelen te beschrijven en effectieve maatregelen vast te stellen. Het uitvoeren van een aquatisch ecologische systeemanalyse helpt bij het verkrijgen van dit begrip. In deze vierdaagse cursus, mede-georganiseerd door STOWA, leert u zelf een systeemanalyse te maken via het toepassen van zogenoemde Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek die STOWA heeft laten ontwikkelen.

Aan de orde komen onder andere het opstellen van een waterbalans, het bepalen van belastingen en kritische belastingen, het analyseren van het lichtklimaat, het beoordelen van de rol van de bodem en een diagnose op basis van de ecologische toestand.

Met de opgedane kennis en vaardigheden kunt u zelf systeemanalyses uitvoeren voor waterlichamen in het eigen beheergebied of uitgevoerde systeemanalyses beter beoordelen. Hiermee kunt u voor elk waterlichaam een passend maatregelpakket samenstellen en gebiedspecifieke doelen vaststellen. Dit kan u helpen bij de invulling van het derde Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW.

Meer informatie en aanmelding

Klik HIER voor meer informatie en aanmelding.

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.