Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Nieuwe handreiking voor actualiseren KRW-doelen

Terug
Datum: 31-5-2018

De nieuwe 'Handreiking KRW-doelen’ geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die zijn opgesteld met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij de handreiking is tevens een bestuurlijk-juridisch kader verschenen.

Begin 2022 start de derde planperiode van de KRW, die loopt tot en met 2027. Met het oog hierop gaan de Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders hun eerder vastgestelde ecologische KRW-doelen voor oppervlaktewateren en de daarbij behorende maatregelen actualiseren, zoals de KRW vereist. Deze leggen ze vast in nieuwe stroomgebiedbeheerplannen, die in 2022 in werking treden.

De handreiking biedt beleidsmakers, adviseurs, juristen en bestuurders handvatten voor de actualisatie van de waterkwaliteitsdoelen in Nederland, en het op uniforme wijze toelichten en onderbouwen van mogelijke aanpassingen.

>Download de handreiking

>Download het bestuurlijk-juridisch kader

Voor meer informatie over de handreiking kunt u contact opnemen met Bas van der Wal van STOWA, 033 460 3200 of via stowa@stowa.nl