Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Stappenplan voor aanpakken waterplantenoverlast

Terug
Datum: 20-9-2017

STOWA heeft onlangs een Stappenplan aanpak waterplantenoverlast uitgebracht. Het plan kan waterbeheerders helpen om te komen tot een duurzame en verantwoorde aanpak van dit probleem, dat zich steeds vaker voordoet nu de waterkwaliteit van veel wateren verbetert. 

>Download het stappenplan

Watervervuiling heeft in de vorige eeuw geleid tot verslechtering van de waterkwaliteit en daarmee tot het verdwijnen van (ondergedoken) waterplanten. De afgelopen decennia is hard gewerkt aan het herstel van deze kwaliteit, waarbij de focus ligt op de terugkeer van waterplanten. Deze houden namelijk van schoon en helder water, maar zorgen ook dat het water schoon en helder blijft.

De terugkeer van waterplanten heeft ook een keerzijde. Hun aanwezigheid leidt in toenemende mate tot overlast voor recreanten zoals zwemmers, vissers en recreatievaarders. Dit plaatst waterbeheerders voor een dilemma. Enerzijds staan ze voor de opgave om ecologische doelstellingen te realiseren, conform de Kaderrichtlijn Water. Anderzijds is het wenselijk om de overlast te beperken.

Een standaard aanpak voor waterplantenoverlast is de intensivering van het maaibeheer, terwijl dit niet altijd tot het gewenste resultaat leidt. Het stappenplan is daarom systeemspecifiek en geeft handvatten om in overleg met belanghebbenden tot een oplossing voor zowel de korte als de lange termijn te komen. Onderdeel hiervan is een watersysteemanalyse. Hiermee kunnen de oorzaken van de plantengroei in beeld worden gebracht, kan het effect van het verminderen van plantengroei worden ingeschat en kunnen maatregelen worden uitgewerkt.