Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Watersysteemanalyse met ecologische sleutelfactoren: basis voor effectief waterbeheer

Terug
Datum: 6-12-2016

Een beschrijving van de toestand van een watersysteem zegt weinig over de vraag waarom de toestand is zoals deze is. Onderzoek naar de sturende factoren in een gebied kan dat antwoord wel geven. Het betreft vooral de vraag of, en zo ja: in welke mate bepaalde factoren de waterkwaliteit beinvloeden. Met deze kennis kunnen haalbare doelen afgeleid worden en effectieve verbetermaatregelen worden genomen. STOWA heeft een werkmethodiek ontwikkeld, de 'ecologische sleutelfactoren’, die helpt bij zo'n systematische watersysteemanalyse. Twee pilots laten het nut van de methode zien en hebben ook verbetersuggesties opgeleverd. Steven Verbeek van STOWA schreef er voor H2O online een verhelderend artikel over.

>Download het artikel

>Meer weten over ecologische sleutelfactoren