Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

e-learning module en rekentool voor opstellen waterbalans

Terug
Datum: 11-10-2017

De ASWA-kerngroep Waterkwaliteit van STOWA heeft samen met Waternet, Witteveen+Bos en IntoLearning een speciale e-learning module ontwikkeld voor het opstellen van een waterbalans. Het is voor het eerst dat STOWA e-learning inzet voor het verspreiden en implementeren van nieuwe kennis en vaardigheden. Ook is er een bijbehorende rekentool opgesteld waarmee waterbeheerders daadwerkelijk een waterbalans kunnen gaan opstellen.

De e-learning module geeft gebruikers uitleg over het opstellen van een waterbalans (in een daarvoor ontwikkeld Excel spreadsheet), en behandelt kort de belangrijkste bijbehorende begrippen. Ook doorlopen gebruikers een voorbeeld, waarin het belang van het opstellen van een waterbalans naar voren komt. Via e-learning kunnen gebruikers achter hun eigen computer op hun eigen moment en in hun eigen tempo kennis en vaardigheden opdoen.

Met de rekentool kunnen waterbeheerders zelf aan de slag voor het opstellen van een waterbalans. Een waterbalans laat zien hoeveel en via welke routes water een watersysteem inkomt (bijv. neerslag, inlaat en kwel) en verlaat (bijv. verdamping, uitlaat en wegzijging). Het opstellen van zo'n balans is een belangrijke eerste stap om inzicht te krijgen in de ecologische toestand van een oppervlaktewater en vormt de basis voor het opstellen van stoffenbalans. Deze geeft informatie over met het water in-en uitstromende stofvrachten, zoals nutriënten en chloride. Het geeft ook belangrijke aanknopingspunten voor het verbeteren van deze toestand. De tool vergt overigens wel enige waterhuishoudkunidge kennis en ervaring.

>Naar rekentool en e-learning module