Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterbeheerders oefenen met ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren

8-2-2018 Op 29 januari hield een twintigtal waterbeheerders een oefensessie met de door STOWA ontwikkelde systematiek van de ecologische sleutelfactoren (ESF's) voor stilstaande wateren. Tijdens de oefensessie kregen waterbeheerders de kans om zich de instrumenten die daarvoor ontwikkeld zijn, ei... Lees verder

Congres over KRW & ecologische sleutelfactoren verplaatst

5-2-2018 Het tweedaags STOWA congres over KRW en ecologische sleutelfactoren is verplaatst van 14 en 15 maart naar naar 30 mei en 1 juni. Op 30 mei is er een middag voor bestuurders. Op 1 juni staat de inhoudelijke uitwerking van de ecologische sleutelfactoren centraal. Kijk voor meer informatie in onze a... Lees verder

Symposium over medicijnresten in het oppervlaktewater: wat gaan we doen?

1-2-2018 Medicijnenresten en andere microverontreinigingen horen niet thuis in het oppervlaktewater. Toch komen ze er steeds vaker in voor. Gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan op dit gebied. Onder meer naar brongerichte maatregelen, (het monitoren van) effecten, en naar de werking en effectivit... Lees verder

Vragen én antwoorden over fosfor en fosforterugwinning

18-1-2018 Het onderwerp ‘fosfor en fosforterugwinning’ roept bij veel waterschappers vragen op. Hoeveel fosfor komt er bijvoorbeeld via rwzi’s in het oppervlaktewater terecht, vergeleken met andere bronnen zoals de landbouw? Welke mogelijkheden zijn er om fosfor te verwijderen, wat kost h... Lees verder

e-learning module en rekentool voor opstellen waterbalans

11-10-2017 De ASWA-kerngroep Waterkwaliteit van STOWA heeft samen met Waternet, Witteveen+Bos en IntoLearning een speciale e-learning module ontwikkeld voor het opstellen van een waterbalans. Het is voor het eerst dat STOWA e-learning inzet voor het verspreiden en implementeren van nieuwe kennis en vaardigh... Lees verder

Stappenplan voor aanpakken waterplantenoverlast

20-9-2017 STOWA heeft onlangs een Stappenplan aanpak waterplantenoverlast uitgebracht. Het plan kan waterbeheerders helpen om te komen tot een duurzame en verantwoorde aanpak van dit probleem, dat zich steeds vaker voordoet nu de waterkwaliteit van veel wateren verbetert.  >Download het stapp... Lees verder

Nieuwe STOWA ter Info: minder woorden, meer verhaal

18-4-2017 Binnenkort bij u in de bus, nu al online: de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info. Vanaf deze uitgave in een aangepaste vormgeving. De aanleiding voor deze wijziging ligt in het feit dat we u in minder woorden meer willen vertellen. We streven naar korte, kernachtige verhalen, met een duidelijk... Lees verder