Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Stuurgroep Water stelt nieuwe handreiking vast voor Europese waterkwaliteitsdoelen

19-4-2018 Op 4 april jl. heeft de Stuurgroep Water, het bestuurlijk overleg tussen bestuurders van de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven, de ‘Handreiking KRW-doelen’ vastgesteld. De handreiking geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actu... Lees verder

Werk STOWA staat centraal in recente uitgave tijdschrift Landschap

10-4-2018 Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van het tijdschrift Landschap (2018-01). In dit nummer staan de activiteiten van STOWA centraal. Bekijk de gehele uitgave In het nummer wordt aandacht besteed aan de door STOWA ontwikkelde ecologische sleutelfactoren ter verbetering van de ecologisch... Lees verder

STOWA jaaroverzicht 2017 verschenen

3-4-2018 De Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven. Wat kunnen en moeten ze doen om de klimaatopgaven op te lossen? Hoe maken ze hun ambities waar op het gebied van energie en het terugwinnen van grondstoffen? Wat zijn kosteneffectieve maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeter... Lees verder

Waterbeheerders oefenen met ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren

8-2-2018 Op 29 januari hield een twintigtal waterbeheerders een oefensessie met de door STOWA ontwikkelde systematiek van de ecologische sleutelfactoren (ESF's) voor stilstaande wateren. Tijdens de oefensessie kregen waterbeheerders de kans om zich de instrumenten die daarvoor ontwikkeld zijn, ei... Lees verder

Symposium over medicijnresten in het oppervlaktewater: wat gaan we doen?

1-2-2018 Medicijnenresten en andere microverontreinigingen horen niet thuis in het oppervlaktewater. Toch komen ze er steeds vaker in voor. Gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan op dit gebied. Onder meer naar brongerichte maatregelen, (het monitoren van) effecten, en naar de werking en effectivit... Lees verder

Vragen én antwoorden over fosfor en fosforterugwinning

18-1-2018 Het onderwerp ‘fosfor en fosforterugwinning’ roept bij veel waterschappers vragen op. Hoeveel fosfor komt er bijvoorbeeld via rwzi’s in het oppervlaktewater terecht, vergeleken met andere bronnen zoals de landbouw? Welke mogelijkheden zijn er om fosfor te verwijderen, wat kost h... Lees verder

Stappenplan voor aanpakken waterplantenoverlast

20-9-2017 STOWA heeft onlangs een Stappenplan aanpak waterplantenoverlast uitgebracht. Het plan kan waterbeheerders helpen om te komen tot een duurzame en verantwoorde aanpak van dit probleem, dat zich steeds vaker voordoet nu de waterkwaliteit van veel wateren verbetert.  >Download het stapp... Lees verder

Nieuwe STOWA ter Info: minder woorden, meer verhaal

18-4-2017 Binnenkort bij u in de bus, nu al online: de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info. Vanaf deze uitgave in een aangepaste vormgeving. De aanleiding voor deze wijziging ligt in het feit dat we u in minder woorden meer willen vertellen. We streven naar korte, kernachtige verhalen, met een duidelijk... Lees verder