Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Instrumenten voor uitvoeren watersysteemanalyses

31-5-2018 STOWA heeft een overzicht laten maken van alle instrumenten voor het uitvoeren van watersysteemanalyses aan de hand van ecologische sleutelfactoren. De instrumenten zijn overzichtelijk gerangschikt en eenvoudig te downloaden. >Naar instrumenten voor ESF's stilstaande wateren &... Lees verder

Nieuwe handreiking voor actualiseren KRW-doelen

31-5-2018 De nieuwe 'Handreiking KRW-doelen’ geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die zijn opgesteld met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij de handreiking is tevens een... Lees verder

STOWA jaaroverzicht 2017 verschenen

3-4-2018 De Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven. Wat kunnen en moeten ze doen om de klimaatopgaven op te lossen? Hoe maken ze hun ambities waar op het gebied van energie en het terugwinnen van grondstoffen? Wat zijn kosteneffectieve maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeter... Lees verder

Symposium over medicijnresten in het oppervlaktewater: wat gaan we doen?

1-2-2018 Medicijnenresten en andere microverontreinigingen horen niet thuis in het oppervlaktewater. Toch komen ze er steeds vaker in voor. Gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan op dit gebied. Onder meer naar brongerichte maatregelen, (het monitoren van) effecten, en naar de werking en effectivit... Lees verder

Vragen én antwoorden over fosfor en fosforterugwinning

18-1-2018 Het onderwerp ‘fosfor en fosforterugwinning’ roept bij veel waterschappers vragen op. Hoeveel fosfor komt er bijvoorbeeld via rwzi’s in het oppervlaktewater terecht, vergeleken met andere bronnen zoals de landbouw? Welke mogelijkheden zijn er om fosfor te verwijderen, wat kost h... Lees verder

Nieuwe STOWA ter Info: minder woorden, meer verhaal

18-4-2017 Binnenkort bij u in de bus, nu al online: de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info. Vanaf deze uitgave in een aangepaste vormgeving. De aanleiding voor deze wijziging ligt in het feit dat we u in minder woorden meer willen vertellen. We streven naar korte, kernachtige verhalen, met een duidelijk... Lees verder