Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

eDNA in het waterbeheer: de monitoring van de toekomst?

19-5-2017 Moderne eDNA-technieken biedt volgens insiders veel kansen om goedkoper, sneller en beter te monitoren. Betekent dat het einde van het schepnet, en het begin van 'metabarcoding' en 'qPCR'? Kom voor het anrwoord op deze en andere vragen naar het symposium 'CSI onder water, toep... Lees verder

Bureau Waardenburg gaat PvA opstellen voor uitwerken ESF's Waterplanten en Bufferzone

27-3-2017 Voor de ESF’s 'Waterplanten' en 'Bufferzone' voor stromende wateren, heeft STOWA begin februari zes adviesbureaus gevraagd een visie op de uitwerking op te stellen. De visie van Bureau Waardenburg kwam als beste uit de bus. Dit betekent dat zij een Plan van Aanpak mogen gaan... Lees verder

Deelnemers GWRC-workshop zien toegevoegde waarde van bioassays voor bepalen ecologische effecten toxische stoffen

27-3-2017 De Global Water Research Coalition (GWRC) - waar ook STOWA onderdeel van uitmaakt - organiseerde in februari 2017 een internationale workshop over bioassays. Bioassays of bioanalyses zijn biologische proeven met levende dieren en planten, of met weefsels en cellen, waarmee de biologische activite... Lees verder

eDNA voedselwebanalyses: meer grip op het leven onder water met één enkel watermonster

10-3-2017 De laatste jaren zijn er diverse nieuwe monitoringmethoden ontwikkeld om inzicht te krijgen in de ecologische toestand van een water en aangrijpingspunten te vinden voor het verbeteren van deze toestand. Eén daarvan is eDNA voor voedselwebanalyses. Witteveen+Bos, Datura en zeven waterschap... Lees verder

Watermozaïek in 2017: uitwerken en verankeren ecologische sleutelfactoren

28-2-2017 2017 staat voor het kennisprogramma Watermozaïek van STOWA vooral in het teken van de uitwerking en verankering van de zogenoemde ecologische sleutelfactoren. Zij vormen de basis voor watersysteemanalyses. Met behulp van deze factoren wordt inzichtelijk wat de ecologische toestand van een wa... Lees verder

Watersysteemanalyse met ecologische sleutelfactoren: basis voor effectief waterbeheer

6-12-2016 Een beschrijving van de toestand van een watersysteem zegt weinig over de vraag waarom de toestand is zoals deze is. Onderzoek naar de sturende factoren in een gebied kan dat antwoord wel geven. Het betreft vooral de vraag of, en zo ja: in welke mate bepaalde factoren de waterkwaliteit beinv... Lees verder