Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Actief Biologisch Beheer door Aalscholvers

Terug
Projectcode 443208
Uitvoerders

Bureau Veldkamp, Witteveen+Bos

Thema Ecologie & water
Einddatum 1-5-2012

Er is de afgelopen jaren nogal wat te doen geweest om de Aalscholver. Vanuit de beroepsvisserij is bijvoorbeeld aangedrongen op ingrijpen in de Aalscholverstand, omdat Aalscholverkolonies grote hoeveelheden vis zouden wegvreten. Ook vis die voor de beroepsvissers interessant is, zoals Paling en Snoekbaars. Brussel heeft zelfs toegezegd te bezien of ingrijpen in de Aalscholverstand noodzakelijk is. Voor STOWA aanleiding om meer duidelijkheid te krijgen over de rol die Aalscholvers spelen in het ecosysteem van zoete wateren, ook met het oog op het bereiken van (vis)doelstellingen van de KRW.

In het project ‘Actief biologisch beheer door Aalscholvers?’ wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de populatie van de Aalscholverkolonie van Wanneperveen in De Wieden, alsmede van de predatie door de vogels op verschillende vissoorten. Dit gebeurt aan de hand van uitgevoerde visstandbemonsteringen in de wateren waarin de kolonie actief is, maar ook aan de hand van de analyse van zo’n 5000 braakballen van Aalscholvers gedurende een langere periode. Aan de hand van de in de braakballen aanwezige gehoorstenen en kauwplaatjes kan de door een Aalscholver per dag gegeten vis nauwkeurig gereconstrueerd worden (soort, lengte en gewicht).
Uitgebraakte kolblei
Duidelijk is al dat de Aalscholver in Noordwest Overijssel een eminente rol lijkt te spelen in de ecosystemen van de door de vogel beviste wateren. De soort lijkt een duidelijke verandering te bewerkstelligen in de lengteklassamenstelling van een aantal prooisoorten en voert daarmee een vorm van actief biologisch beheer uit. Het project moet hierover meer duidelijkheid verschaffen.


Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Ronnie Veldkamp van Bureau Veldkamp, 06 30657824.