Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Ontwikkelen Ecologische Sleutelfactor 4 Habitatgeschiktheid

Terug
Projectcode 443319
Uitvoerders
Thema Ecologie & water
Einddatum 1-1-2016

De structuur en de kwaliteit van het habitat (de ‘woonplaats van soorten’) vormen de belangrijkste factoren die de samenstelling van een aquatische levensgemeenschap bepalen. Het is belangrijk hier inzicht in te hebben, zowel voor het bepalen van de te bereiken ecologische kwaliteit (het ecologische doel), als voor het kunnen benoemen van effectieve verbetermaatregelen. In habitatverbetering wordt veel geïnvesteerd. Denk aan het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het instellen van variabele waterpeilen.

In dit project wordt een praktisch toepasbare methodiek ontwikkeld, die waterbeheerders helpt bij het analyseren van de habitatgeschiktheid van waterlichamen en een handvat biedt bij het definiëren van maatregelen ter verbetering van het habitat. Hierbij kan een driesporenaanpak gevolgd worden, waarvan nu het geomorfologische en chemische spoor worden uitgewerkt. Het derde spoor, waarbij de informatie die de aanwezige levensgemeenschap biedt wordt bekeken (het soortenspoor), komt in een later stadium aan bod.

>Lees meer over ecologische sleutelfactoren