Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Projecten overzicht

Stowa 1-7-2013 Watervogels & zwemwaterkwaliteit
Stowa 1-3-2012 Handboek Aquatische Ecologie
Stowa 31-12-2017 Hydrochip
Stowa 31-12-2011 Beekdalbreed hermeanderen
Stowa 31-12-2011 Droogval als maatregel ter verbetering van de waterkwaliteit
Stowa 1-1-2017 PCLake en PCDitch
Stowa 1-5-2012 Actief Biologisch Beheer door Aalscholvers
Stowa 1-6-2013 Klimaatinvloeden op afbraak van veen: gevolgen voor bodemdaling en waterkwaliteit
Stowa 1-7-2010 Ecologisch functioneren van sloten / PLONS
Stowa 1-1-2020 RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers
Stowa 1-1-2016 Blauwalgepreventie door sturing N/P-ratio
Stowa 1-1-2015 Protocol Monitoring Beekherstel
Stowa 1-5-2017 Ecologische sleutelfactor 8 Toxiciteit. Ontwikkeling instrument voor ecologische-effectanalyse toxiciteit
Stowa 1-1-2016 Ontwikkelen Ecologische Sleutelfactor 4 Habitatgeschiktheid
Stowa 1-1-2018 Sleutelfactor 9 Context
Stowa 1-12-2017 Ecologische Sleutelfactor 7 Organische belasting, voor stilstaande wateren
Stowa 1-1-2020 Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren (R-type)
Stowa 1-1-2018 Waterplanten en waterkwaliteit
Stowa 1-7-2017 Handboek ecohydrologie beken: samenbrengen van beek en landschap
Stowa Ontwikkeling van biologisch afbreekbare structuren
Stowa 1-1-2019 Flexibel peil Alde Feanen
Stowa 1-1-2020 Kennisprogramma Bouwen met natuur
Stowa Slim monitoren ecologie en toxicologie
Stowa 1-4-2017 Plan van Aanpak uitwerking hydromorfologie/morfodynamiek stromende wateren
Stowa 31-12-2021 Toepassing eDNA voedselwebanalyses voor toestandsbepaling en systeembegrip