Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Slim monitoren ecologie en toxicologie

Terug
Projectcode 443.324
Uitvoerders

Universiteit van Amsterdam, Waternet

Thema Ecologie & water
Einddatum

Het project ‘Slim monitoren’ ondersteunt het bewaken van de kwaliteit van het watersysteem en van de drinkwaterbronnen door het testen van nieuwe, slimmere en betere methoden om milieuvreemde stoffen in het oppervlaktewater aan te tonen. Daarnaast wordt door het analyseren van reeds aanwezige chemische data bepaald wat de effecten zijn van meerdere stoffen tegelijk op flora en fauna. Dit project kan worden beschouwd als een verdieping van de Sleutelfactor toxiciteit (STOWA 2016-15) dat kan leiden tot een integratie van toxicologische en ecologische monitoring.

Achtergrond

Het vaststellen van de chemische- en de ecologische waterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) kent zowel wetenschappelijke als praktische beperkingen. De waterschappen geven hierdoor veel geld uit aan het vaststellen van de afwezigheid van stoffen en aan het genereren van soortenlijsten. Het doel van dit project is de chemische- en ecologische waterkwaliteitsbepaling te innoveren en deze te integreren in een ‘Smart Monitoring’ programma voor integrale KRW monitoring. Dit project zal de wetenschappelijke kwaliteit van de chemische- en ecologische waterkwaliteitsbepaling verbeteren. Door ontwikkeling van kosteneffectieve methoden is het bovendien mogelijk om meer locaties te beoordelen dan met de huidige KRW monitoring.
 
Het project wordt uitgevoerd door 2 AIO’s in het kader van hun promotionderzoeken. Het betreft:

1.  Innovatie van de chemische waterkwaliteitsbepaling.
Het gaat hierbij om het toepassen van passieve bemonstering en effectgerichte monitoring bij de bepaling van de chemische waterkwaliteit en milieugevaarlijke stoffen identificeren door middel van ‘effectgestuurde analyse (EDA)’.

2. Innovatie van de ecologische waterkwaliteitsbepaling.
Het betreft: het voorkomen van plant- en diersoorten toeschrijven aan specifieke kenmerken (‘traits’) die hun gevoeligheid voor chemische en ecologische stressfactoren bepalen; het relateren van ecosysteemprocessen aan de functionele samenstelling van soortengroepen; het ontwikkelen van Quick-Scan monitoringstechnieken bestaande uit trait en proces benaderingen; het diagnosticeren van waterkwaliteit en koppelen aan sleutelprocessen.
 
Rijkswaterstaat en de regionale waterbeheerders profiteren van het project door het verkrijgen van betere inzichten in de relatie tussen de chemische- en ecologische waterkwaliteit. Hierdoor zullen ze in staat zijn om meer gerichte en dus kostenefficiëntere maatregelen te nemen voor het verbeteren van de waterkwaliteit.