Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

De Hydrochip: de toekomst van monitoring, monitoring van de toekomst (rapport en folder)

Terug

In het kader van het kennisprogramma Watermozaïek van STOWA werd in de periode 2010-2012 het Hydrochip project uitgevoerd. Dit gebeurde in een consortium bestaande uit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, STOWA, TNO, Vitens en Waternet. In het project is een chip voor kiezelalgen ontwikkeld, die relatief snel en kostenefficiënt belangrijke soorten kiezelalgen in (eutrofe) watermonsters kan identificeren, als alternatief voor de traditionele, kostbare en tijdrovende bemonstering van de waterkwaliteit. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van soort-specifieke stukjes DNA die op het oppervlak van een chip zijn aangebracht. Deze zijn in staat zijn om DNA van specifieke kiezelalgen uit oppervlaktewateren te herkennen. Dit rapport bevat de belangrijkste resultaten van het project.

Om de Hydrochip routinematig in de praktijk te kunnen toepassen is nog verdere ontwikkeling nodig. Zo zullen DNA sequenties van in Nederland veel voorkomende oligo- en mesotrofe kiezelalgen aan de Hydrochip toegevoegd moeten worden om de inzetbaarheid van de Hydrochip te verbreden. Vandaar dat er inmiddels een vervolgproject plaatsvindt door dezelfde partijen, met een bijdrage van het EU LIFE+ programma.

Bekijk een korte film over de werking van de Hydrochip.