Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit

Terug
Rapportnr 2016-26
ISBN 978.90.5773.733.6
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 3-10-2016

Documenten

Download Bestel

Geneesmiddelen in het oppervlaktewater vormen een actueel onderwerp binnen de Nederlandse watersector. Het leidt tot tal van vragen. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van geneesmiddelen op het aquatisch ecosysteem en hoe erg is dat? Kunnen we deze stoffen met zuiveringstechnieken verwijderen en welke plaatsen zouden maatregelen het meest effectief zijn? Veel van deze vragen zijn of worden al opgepakt.

Een ontbrekende schakel in de kennis was tot dusver de bijdrage van diergeneesmiddelen aan de concentraties geneesmiddelen en de effecten ervan in het oppervlaktewater. In deze rapportage is getracht hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Belangrijkste conclusie is dat het momenteel ontbreekt aan voldoende gegevens om dit inzicht te krijgen. Zonder de medewerking van de industrie is deze leemte ook niet op te lossen. Pas als dit wel het geval is, kan in vervolgstudie een scherper beeld van de relatieve bijdrage van diergeneesmiddelen aan de landelijke problematiek worden gegeven.

Deze studie is tot stand gekomen met financiële bijdragen van het Hoogheemraadschap van Rijnland, de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel, Wetterskip Fryslân, de Vewin, provincie Noord­ Brabant, provincie Gelderland  en RIWA ­Rijn.