Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren, een methodiek in ontwikkeling

Terug
Rapportnr 2015-W-06
ISBN -
Type Werkrapport
Prijs € 25
Datum 8-12-2015

Documenten

Download Bestel

In dit document worden de ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren beschreven. Op dit moment zijn negen sleutelfactoren benoemd op het kruispunt van stressoren (‘pressures’ of menselijke drukken) en milieufactoren. De tiende sleutelfactor heeft betrekking op de omgeving. Het betreft: 1. afvoerdynamiek, 2. grondwater, 3. connectiviteit, 4. belasting, 5. toxiciteit, 6. natte doorsnede, 7. bufferzone, 8. waterplanten, 9. stagnatie en 10. context.

Met de ecologische sleutelfactoren worden uiteenlopende aspecten van het functioneren van het watersysteem beschreven. Sommige sleutelfactoren zijn belangrijker dan andere. Bij het nemen van maatregelen en het bepalen van de effectiviteit van maatregelen is deze hiërarchie tussen de sleutelfactoren van groot belang.

De inhoudelijke uitwerking van de sleutelfactoren in dit document weerspiegelt de stand van zaken op dit moment. De huidige uitwerking voldoet goed als eerste raamwerk (‘checklist’) voor systeem-analyses en als basis voor vervolg. STOWA beschouwt het document als een groeidocument dat aangevuld en bijgesteld kan worden als de praktijkervaringen of nieuwe kennis daar aanleiding toe geven. Daarbij zijn toepassingen van het huidige raamwerk zeer welkom; het gebruik ervan leidt ongetwijfeld tot voorstellen voor verdere verbetering.

STOWA juicht gebruik en toepassing van harte toe en is benieuwd naar uw ervaringen en suggesties ter verbetering.