Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Eenvoud in samenhang. Het verbinden van waterbeheer en systeemecologie voor duurzaam oppervlaktewaterherstel

Terug
Rapportnr 2014-24
ISBN 978.90.5773.641.4
Type Brochure
Prijs € -
Datum 15-1-2015

Documenten

Download Bestel

De tekst in deze brochure is een uitgebreide versie van de inaugurele rede van Piet Verdonschot, die hij op 28 februari 2014 uitsprak ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar Wetland Restoration Ecology aan de Universiteit van Amsterdam. STOWA financiert een deel van zijn onderzoeksprogramma, met als doel het vinden van factoren die bepalend zijn voor het succes van beekherstel.

Piet Verdonschot laat in zijn rede doorschemeren dat de kosteneffectiviteit van ecologische herstelmaatregelen in oppervlaktewateren aanzienlijk vergroot kan worden. Een voorwaarde is dat de waterbeheerders eerst een gedegen analyse maken van de ecologische en hydrologische werking van het systeem, voordat ze overgaan tot het benoemen van (ecologische) doelen en de de daarbij horende herstelmaatregelen.

Ecologische doelen moeten volgens Verdonschot passen bij de potenties van een gebied, die door onomkeerbare veranderingen van grondgebruik vaak wezenlijk afwijken van de historische situatie. Waterschappen zouden zich bij hun beheer, maar ook in de monitoring, meer moeten richten op kansrijke ecologische ontwikkelingsrichtingen, die volgens hem bepaald blijken te worden door een beperkt aantal factoren.

Voor het vergroten van het succes van ecologische herstelmaatregelen is het volgens Verdonschot noodzakelijk de ecologische potenties te plaatsen in een sociaaleconomische en institutionele context. De nieuwe hoogleraar zegde toe zich te willen inzetten voor de verbinding van wetenschappelijke kennis met waterschappelijke beheerpraktijk.