Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Factsheet Quaggamossel

Terug
Rapportnr 2016-32
ISBN -
Type Factsheet
Prijs € -
Datum 3-11-2016

Documenten

Download Bestel

Dit factsheet geeft een overzicht van de tot dusver bekende effecten die de Quaggamossel heeft op aquatische ecosystemen en het Nederlands waterkwaliteitsbeheer. Deze uitheemse mossel werd voor het eerst in 2006 in Nederland waargenomen.

Achtergronden

De quaggamossel heeft een hoge filtratiecapaciteit, wat de concentraties fytoplankton en ander zwevend materiaal snel doet afnemen. Hierdoor neemt het doorzicht enorm toe, terwijl nutriëntengehalten hoog blijven. Het doorzicht zorgt voor meer waterplanten. De mosselbanken en watervegetatie vormen samen een habitat die geschikt is voor meer en meer diverse macrofauna. Het leidt ook tot een andere vissoortensamentstelling, met meer plantminnende soorten. Het is belangrijk te weten wat de effecten zijn van de uitheemse quaggamossel op het ‘inheemse’ aquatisch ecosysteem, en of de soort daarmee wel of juist niet bijdraagt aan de ecologische waterkwaliteit.