Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Flexibel peilbeheer, van denken naar doen

Terug

In het project ‘Flexibel peil, van denken naar doen!’ is in meerdere gebieden een flexibel peilbeheer ingesteld door op grote schaal de waterhuishouding aan te passen. Door het instellen van een flexibel peilbeheer hoeft er binnen een gebied minder met water te worden gesleept. Dit leidt voor een aantal gebieden tevens tot een kostenbesparing doordat er een kleinere hoeveelheid inlaatwater ontdaan hoeft te worden van voedingsstoffen in defosfateringsinstallaties. Bovendien krijgt de oevervegetatie de kans zich te ontwikkelen en uit te breiden, mits er sprake is van flauwe oevers en de vegetatie niet wordt aangevreten. Via joint factfinding, het betrekken van bewoners en gebruikers bij het onderzoek en het meten van effecten, kan draagvlak voor flexibel peilbeheer in een gebied worden verdiend.

Klik hier voor een serie korte films over het onderzoek en de uitkomsten.