Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Handreiking Natuurvriendelijke Oevers. Een standplaatsbenadering

Terug
Deze handreiking over natuurvriendelijke oevers bevat praktische instrumenten waarmee waterbeheerders de plaatsbepaling van natuurvriendelijke oevers kunnen optimaliseren en het natuurrendement van deze oevers kunnen vergroten.

Achtergrond
Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt gezien als een effectieve en doelmatige manier om het ecologisch functioneren van wateren te verbeteren. Daarvoor moeten ze wel op die plaatsen worden aangelegd waar ze de meeste kans hebben. Ook moet bij het opstellen van de doelen zo goed mogelijke rekening wordt gehouden met de factoren ter plaatse: waterkwaliteit, bodem en hydrologie. Deze worden aangeduid als de standplaatsfactoren van de oever.

In bestaande handleidingen is deze kennis slechts summier beschreven en niet praktisch toepasbaar gemaakt. Deze handreiking doet dat wel. Waterbeheerders kunnen via een aantal sleutels bepalen waar je natuurvriendelijke oevers het best kunt aanleggen en waar je je bij de ontwikkeling van natuur, het best op kunt richten, gezien de omstandigheden ter plekke. Op deze manier kunnen waterschappen het maximale halen uit geplande waterkwaliteitsinvesteringen.

De ontwikkeling van de handreiking maakt onderdeel uit van het Kennisprogramma Watermozaiek van STOWA.

Locatiesleutel en zuiveringssleutel
Deel B van dit rapport beschrijft een drietal sleutels, waarvan twee als excel-tool beschikbaar zijn. Deze locatiesleutel (pagina 55 van het rapport) en zuiveringssleutel (pagina 98) zijn hieronder te downloaden.
Gebruik van de sleutel gebeurt op risico van de gebruiker. De STOWAaanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele berekeningsfouten.