Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in Brabantse beken

Terug
Rapportnr 2017-16
ISBN 978.90.5773.739.8
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 25-4-2017

Documenten

Download Bestel
Download Bestel

Door het slim toepassen van kleinschalige maatregelen blijkt het mogelijk met relatief kleine ingrepen een bijdrage te leveren aan KRW-doelen. Denk hierbij aan het aanpassen van maaibeheer, het aanbrengen van beschaduwing en het aanleggen van grindbedden. Dit document geeft een overzicht van kennis die is opgedaan bij het inzetten van kleinschalige maatregelen in Brabantse beken. Per type kleinschalige maatregel zijn de effecten op de waterkwaliteit en de ecologie van het oppervlaktewater inzichtelijk gemaakt en vertaald naar concrete aanbevelingen, die vervolgens als leidraad bij beheer kunnen dienen. Bij het rapport zit ook een poster met een overzicht van mogelijke maatregelen.