Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Optimaliseren onderzoek herinrichting van diepe plassen. Technisch achtergronddocument bij de MCA verondiepen (...)

Terug
Rapportnr 2015-40
ISBN -
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 4-1-2016

Documenten

Download Bestel

Het nuttig toepassen van grond of baggerspecie kan als kans worden gezien in gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling in en rond diepe plassen. Bij het bevoegd gezag, vaak het waterschap, is er behoefte aan een eenvoudig instrument dat helpt bij het bepalen van de inrichting en functie van diepe plassen en bij de onderbouwing van mogelijke verondieping als maatregel. Om een optimale keuze voor inrichting en functie te kunnen maken, moeten verschillende aspecten tegen elkaar worden afgewogen.

De MCA Verondiepen is een multicriteria-instrument om stakeholders, waaronder omwonenden, op een gestructureerde wijze mee te laten denken over het nuttig toepassen van grond of baggerspecie in een diepe plas. Dit technische rapport beschrijft de achtergronden en uitgangspunten van het instrument.

>Naar de MCA Verondiepen