Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de KRW 2015-2021 (herziene editie 2016)

Terug

In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit Biologie (webservice voor toetsen van ecologische kwaliteit met deze maatlatten ontwikkeld door het InformatieHuis Water) bleek dat er correcties en verduidelijkingen nodig waren om te zorgen voor een juiste en consistente toepassing van de maatlatten. Deze correcties en verduidelijkingen zijn doorgevoerd in deze tweede druk. In bijlage 14 is een overzicht opgenomen van de aanpassingen in de maatlat ten opzichte van de eerst druk.

De tweede druk is alleen digitaal beschikbaar via www.stowa. nl en www.helpdeskwater.nl. De update van de maatlatten is uitgevoerd in opdracht van de Werkgroep Doelstellingen en is ge nancierd door STOWA en Rijkswaterstaat.