Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel. Resultaten vervolgmonitoring 2013

Terug
Rapportnr 2014-17
ISBN 978.90.5773.640.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 18-4-2014

Documenten

Download Bestel

In de periode 2010-2012 heeft STOWA uitgebreid onderzoek laten verrichten naar de waterkwaliteitsmaatregel 'tijdelijke droogval'. In de zomer van 2011 werden met het oog hierop vier verschillende plassen drooggelegd. De effecten op grondwaterstanden, bodemstabiliteit, water- en bodemkwaliteit, vegetatie, fytoplankton en macrofauna werden vastgelegd. Daarnaast werden verschillende experimenten uitgevoerd in het laboratorium en in proefvijvers. >Bekijk het hoofdrapport

In 2013 werd vervolgonderzoek uitgevoerd om de lange(re)-termijneffecten vast te stellen. Dit rapport (2014-17) bevat de resultaten van deze vervolgmonitoring. Uit het rapport komt naar voren dat de maatregel tijdelijke droogval voor bepaalde wateren aan het rijtje van KRW-maatregelen kan worden toegevoegd. Het is een krachtige maatregel die op korte termijn al kan leiden tot een sterke verbetering van de waterkwaliteit.

Onderstaande film uit 2014 laat zien hoe de maatregel werkt.