Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Versnel beekherstel. Natuurlijk aan de slag

Terug
Rapportnr 2014-49
ISBN 978.90.5773.675.9
Type Brochure
Prijs € -
Datum 6-1-2015

Documenten

Download Bestel

In de vorige eeuw is op veel plaatsen gewerkt aan het 'normaliseren’ van beken. Dat betekende vooral het vergroten van de afvoercapaciteit en het voorkomen van wateroverlast, door beken recht te trekken en te bedijken. Inmiddels ervaren we hiervan ook de nadelen. De beken voeren het water vaak té snel af, waardoor al kort na perioden van overvloedig water, weer water moet worden aangevoerd. De beken snijden daarbij te diep in het landschap, waardoor de beken drainerend werken en het omliggende land verdroogt. De veranderde hydrologie heeft gevolgen gehad voor landschappelijke en ecologische waarden in het beekdal. Meanders zijn kortgesloten, overstromingsvlakten zijn verdwenen en typische beekdalflora en -fauna is aangetast of verdwenen.

De water- en terreinbeheerders in beekdalen zijn de laatste jaren zeer actief in het herstellen van beken. De ambitie is groot. De in stroomgebiedbeheerplannen vastgelegde herstelopgaven zijn alleen te realiseren door te zoeken naar vernieuwende en goedkopere vormen van beekherstel én door samenwerking te zoeken met andere belanghebbenden in het beekdal. Een van die andere manieren van beekherstel, is die volgens het ‘Building-With-Nature’ concept. Daarbij wordt niet gestreden tégen de natuur, maar samengewerkt mét de natuur. De natuur is hierbij niet alleen de bondgenoot van waterbeheerders, maar ook van de andere beheerders van natuur, stad en landschap.

In deze brochure treft u een aantal aanstekelijke voorbeelden aan van vernieuwende manieren van beekherstel. Maar ook een interview met Roel de Jong, lid van het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip Fryslân. Hij is een warm pleitbezorger van vernieuwend beekherstel, en daarin graag uit waarom.