Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Zicht op structuur

Terug
Rapportnr 2017-02
ISBN 978.90.5773.728.2
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 16-2-2017

Documenten

Download Bestel

Goed inzicht in de fysieke structuur van watersystemen is belangrijk met het oog op de investeringen die de waterbeheerders doen om die structuur te veranderen en daarmee de leefomstandigheden voor flora en fauna te verbeteren. Denk aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze 'habitatgeschiktheid' is een van de zogenoemde ecologische sleutelfactoren die bepalend zijn voor de ecologische waterkwaliteit. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is hiervan een voorbeeld.

Het rapport 'Zicht op structuur' bevat handvatten voor een goede beschrijving van de fysieke structuur van wateren. Bij het opstellen van het rapport zijn aan de hand van casussen bij de tien deelnemende waterschappen uitvoerig ervaringen uitgewisseld. Die ervaringen hebben geleid tot adviezen voor het op andere wijze uitvoeren van monitoring. Meestal leidt dat niet tot meerkosten, soms wel.

Meer informatie over alle ecologische sleutelfactoren vindt u op www.ecologischesleutelfactoren.nl