Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

ESF-r1: Afvoerdynamiek


Met de afvoerdynamiek wordt de variatie in de afvoer bedoeld. In de natuurlijke situatie wordt een groot deel van de neerslag vastgehouden in het stroomgebied en komt het gelijkmatig tot afstroming. Afhankelijk van de ondergrond in het stroomgebied is de basisafvoer relatief hoog en zijn de piekafvoeren relatief laag.

De afvoerdynamiek wordt beïnvloed door aanpassingen in de waterhuishouding van het stroomgebied ten behoeve van het landgebruik, kanalisatie (inclusief bedijking) en de introductie van bovenstroomse barrières (stuwen, gemalen, e.d.). In stroomgebieden met een grote menselijke beïnvloeding wordt het water over het algemeen versneld afgevoerd met een hogere afvoer in natte perioden en een lagere afvoer in drogere perioden tot gevolg. Ook puntbronnen kunnen van invloed zijn op de afvoer en de afvoerdynamiek, denk aan onttrekkingen en rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 
De afvoerdynamiek is vooral van invloed op aquatische organismen via het stromingsregime en daarmee op het temperatuurregime en de substraatvariatie in de waterloop.
 
 
 
Ecologische Sleutelfactoren voor Stromende Wateren