Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

ESF-r2: Grondwater

 
De sleutelfactor grondwater betreft zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het grondwater. Op hoger gelegen gronden infiltreert regenwater naar het grondwater. Vervolgens stroomt het grondwater naar diepere lagen of stroomt het grondwater in het dal naar de waterloop toe. Daarbij kan zowel sprake zijn van ondiepe kwel (lokale grondwaterstromen) als diepere kwel (regionale grondwaterstromen). De grondwaterstroming heeft een belangrijke relatie met de afvoerdynamiek en dan vooral de basisafvoer, maar wordt apart benoemd omdat het een belangrijke factor is die specifiek aandacht behoeft. De invloed van lokale grondwaterstromen op de afvoerdynamiek is afhankelijk van de ligging in het stroomgebied: in benedenstroomse richting neemt deze invloed steeds verder af.
 
De grondwaterstroming wordt beïnvloed door veranderingen in het landgebruik van het stroomgebied, door kanalisatie en door stuwen (barrières). Over het algemeen leiden deze menselijke ingrepen tot een daling van de grondwaterstand en een afname van kwel naar de waterloop. Bij de grote rivieren hebben de aanpassingen plaatselijk geleid tot rivierkwel naar omliggend gebied, vooral tijdens hoogwater-perioden.
 
De toestroom van grondwater is direct van invloed op het temperatuurregime, het stromingsregime (de basisafvoer) en de chemische samenstelling van het water in de waterloop (macro-ionen, ijzer en mangaan en nutriënten).
 
 
 
Ecologische Sleutelfactoren voor Stromende Wateren