Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

ESF-r3: Connectiviteit

 
De sleutelfactor connectiviteit staat voor de mate waarin sediment, organisch materiaal en organismen vrij kunnen bewegen en migreren langs de waterloop. Deze sleutelfactor heeft betrekking op de zogenaamde ‘longitudinale connectiviteit’, dus op de lengterichting van de waterloop.
 
De connectiviteit wordt vooral beïnvloed door de aanwezigheid van stuwen, sluizen en gemalen (barrières) en door aantasting van begroeiing en zijwateren in de oeverzone. Hierdoor worden planten en dieren, maar bijvoorbeeld ook hun zaden in hun dispersie belemmerd. Hierdoor kunnen planten en dieren potentieel geschikte paai- of leefgebieden niet bereiken. Daarnaast verhinderen barrières het transport van sediment en organisch materiaal in het stroomgebied; daarmee zijn ze direct van invloed op het beschikbare substraat en voedsel voor organismen. Dit kan ook het karakter van een beek of rivier veranderen.
 
Overigens moet worden opgemerkt dat isolatie van bijzondere gebieden of levensgemeenschappen ook een doel kan zijn, bijvoorbeeld om de verspreiding van ongewenste exoten tegen te gaan.
 
 
 
Ecologische Sleutelfactoren voor Stromende Wateren

MEER INFORMATIE:

2018-29 Rapportage ESF Verspreiding en Connectiviteit