Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

ESF-r6: Natte doorsnede

 
Met de natte doorsnede wordt het dwarsprofiel bedoeld van insteek tot insteek (hoogste punt van de oever). Het dwarsprofiel wordt onder natuurlijke omstandigheden gevormd door de afvoer (afvoerdynamiek), het bodemverhang en de samenstelling van het sediment. Daarnaast is de ontwikkeling van de vegetatie in het water en de oever van belang voor de ontwikkeling van het profiel. Een belangrijk aspect van de natte doorsnede is de breedte-diepte verhouding.
 
Het dwarsprofiel is vaak beïnvloed als gevolg van veranderingen in de afvoer(dynamiek), kanalisatie en scheepvaart, overkluizingen en duikers en onderhoud. In de regel is het dwarsprofiel hierdoor verbreed en verdiept. Een vergroot dwarsprofiel is via het stromingsregime en daarmee de substraatvariatie, de groei van waterplanten en het bijbehorende zuurstofregime van invloed op de levensomstandigheden voor aquatische organismen.
 
 
 
Ecologische Sleutelfactoren voor Stromende Wateren